11

5. Jaarverslag Botsy leest het jaarverslag 2018-2019 voor, we beginnen weer bij november 2018, bij de ledenvergadering; Ook dit seizoen is er weer veel gebeurd, Botsy wordt middels een welverdiend applaus bedankt voor het mooie verslag. 6. Piet neemt met ons het ledenbestand door nadat dit aan een ieder is uitgedeeld, er zijn dit jaar 46 leden extra en 6 donateurs minder. Er zijn nu 558 leden. Een opmerking er staat genoemd hoeveel spelende dames er zijn, dit is niet meer relevant en behoeft nu niet meer. Ook een vraag hoeveel leden we op hoogtij dagen hebben gehad Piet schat in dat dit ongeveer 10 jaar geleden was en toen hadden we ongeveer 800 leden. 7. Joop leest de brief van de financiële commissie voor, de commissie bestaat uit de heren; D. Rienstra, W de Jong, en E Sybesma. Deze commissie heeft op 18 nov J.L de boeken gecontroleerd middels steekproeven. Alles ziet er weer goed uit en de commissie geeft het advies aan de vergadering om de penningmeester van verdere verantwoordelijkheden te ontheffen. 8. Er is pauze Okje en Jannie voorzien een ieder van het 2e bakje koffie, met een stukje Plaatcake Feike Stegenga deelt ondertussen het financiële verslag uit. 9. Jaarverslag van de penningmeester; Piet neemt ons mee van acteruit het boekwerk naar voren toe. Nieuwbouw Kleedboxen deze zijn gerealiseerd en mede door de vele vrijwilligers kon dit budget Neutraal plaats vinden, er is nog 46,63 over op de rekening Fonds Groot onderhoud er zijn afgelopen jaar veel investeringen gedaan die de Skelp energie neutraler mogen maken. Budget is dus aardig geslonken. Hierover ook de vraag moet dit nu allemaal in een keer, en kan dit niet wat meer verspreid worden, dit nemen we mee inde HB vergadering. Ook is de opmerking dat investeringen die nu zijn gedaan zichzelf wel weer terug betalen. De Skelp opmerking er is wel een verschil van 4000 euro en er zijn diverse investeringen geweest, bij nadere uitleg van Piet vindt men dit begrijpelijk. Nok nieuws; omdat de copyprinter apart is verzekerd zit dit niet bij de inboedel. Afdelingen slaan we over, ziet er heel goed uit, daarvoor hadden we op de ledenvergadering kunnen komen. Sv Nok algemeen laat zien dat we een gezonde vereniging zijn en natuurlijk wordt er decharge verleend aan de penningmeester na dit mooie overzicht, Piet wordt bedankt middels een groot applaus. 10. Bestuur verkiezing aftredend en herkiesbaar zijn Piet Rienstra en Feike Stegenga Jacob Brandenburg en Yke v/d Wal vormen samen het stembureau; Er zijn 27 stemgerechtigde leden, de heren worden met algemene stemmen herkozen. Beide heren stemmen toe om nogmaals drie jaar deel te nemen in het dagelijkse bestuur. Daarna wordt er afscheid genomen van Durkje Gijzen de afgelopen ledenvergadering van de tennis had ze al afscheid genomen als bestuurslid maar daarnaast heeft ze ook vele jaren als afgevaardigde in het hoofdbestuur gezeten. Hiervoor wordt ze bedankt door middel van een bos bloemen en een presentje en een applaus van de aanwezigen. . . 11. Rondvraag; • Bennie Rienstra: is er al nagedacht wat te doen met het 50 jarig jubileum van Sv Nok? Als je iets van een boek wilt maken neemt veel tijd in beslag dit wordt meegenomen. • Rinke Baukema; Stel ik ben lid van een afdeling en wil graag een probleem inbrengen van wat ik zie van een andere afdeling mag dit? En in hoeverre ben ik dan stemgerechtigd/ hoe is de inspraak geregeld? Hierover is uit gebreid gesproken, als je basis lid bent dan ben je dit van 1 afdeling, van deze kun je bespreekpunten in brengen en ben je ook stemgerechtigd van alle afdelingen. Basis leden en spelende leden mogen stemmen. Onder de 18 jaar kun je geen basis lid zijn. • Theunis Stegenga; Kan iemand van de HB erelid worden ? De afdelingen kunnen iemand 8

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication