10

9 Evaluatie Eind 2022 is de matrixorganisatie geëvalueerd. Belangrijke conclusies is dat er méér synergie behaald kan worden tussen de verschillende teams en activiteiten. Tevens moet er meer aandacht komen voor actievere externe positionering en het meenemen van de ondernemers. Een andere belangrijk punt dat naar voren kwam uit de evaluatie is de grote behoefte bij interne en externe belanghebbenden aan het meetbaar maken van impact. Dit streven sluit aan bij het lopende traject van ‘impact reporting’ binnen LIOF en ROM Nederland, met de ambitie om toe te werken naar de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie. Verdrag van de Matrix Afgelopen jaar hebben de transitie- en kernteams gezamenlijk het zogenaamde ‘Verdrag van de Matrix’ opgesteld. Het doel achter deze tool was het concreter maken van de doelstellingen tussen de transitie- en kernteams en het bevorderen van de samenwerking tussen beide partijen. Op deze manier wilden de teams ook duidelijker krijgen hoe we als één LIOF impact op de transities energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering kunnen nastreven met het Limburgs MKB. Uiteindelijk is het merendeel van de targets gehaald en kijken we terug op een succesvolle pilot voor deze nieuwe samenwerkingstool. Op basis van deze positieve resultaten wordt het ‘Verdrag van de Matrix’ in 2023 verder geformaliseerd door de transitiedoelstellingen te verbinden aan de targets van de kernteams. Zo willen we de gehele organisatie intensiever aan de transities laten werken. Impact reporting Sinds de introductie van de transities en de matrixorganisatie is LIOF samen met de andere ROM’s aan de slag gegaan om impact voor transities en duurzame ontwikkeling aan te tonen. Rapporteren en meten van impact is complex en moet nog steeds een behoorlijke ontwikkeling doormaken. Zeker als ROM, die vaak alleen impact kan generen via de bedrijven die LIOF ondersteunt. Samen hebben we ROM-breed het Waardecreatiemodel (WCM) geïntroduceerd, een model dat ruimte biedt voor zowel de kwantitatieve als kwalitatieve impact rapportage. In de loop van 2022 hebben we gekeken hoe we dit model verder kunnen inzetten voor onze impact rapportage. Daarnaast zetten de ROM’s meer in op gezamenlijke business intelligence waarbij we naast consistente resultaatrapportage ook ambiëren om onze kennis over de regionale economieën te aggregeren en te ontsluiten. Impact Pathways In 2022 zijn we aan de slag gegaan met de Impact Pathway. Hiermee kan de financiële, economische en maatschappelijke waardecreatie per individuele casus in beeld kan worden gebracht, conform het principe van de Theory of Change (tevens het theoretisch kader voor ons eigen Waardecreatiemodel). Einde 2022 zijn alle nieuwe investeringen en uitbreidingen geëvalueerd op basis van Impact Pathways. In de loop van 2023 zullen we deze tool ’LIOF has been with us since the start, supporting us with the LBDF and later through the LimburgMakers program’ Jaarverslag 2022 Vincente Payo Ollero CEO and Founder of Aerial Precision

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication