13

12 Input: de vijf kapitalen LIOF is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg en ondersteunt innovatieve ondernemers met advies, netwerk en financiering. Startups, scale-ups en MKB’ers die behoefte hebben aan ondersteuning om te innoveren, investeren of internationaliseren kunnen rekenen op LIOF. Intellectueel kapitaal: kennis van zaken LIOF zet haar kennis in langs drie pijlers: innoveren, investeren en internationaliseren. LIOF werkt vanuit haar M!ss!e Limburg samen met de ondernemers in Limburg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg. Focus hierbij zijn de vier transities: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. De inmiddels opgedane kennis vanuit de vier transities maakt dat LIOF een geloofwaardige partij is om de ondernemers op weg te helpen naar een duurzame samenleving en te verbinden met relevante partijen. De kennis van de business developers en investment managers is een belangrijke basis van onze dienstverlening aan de Limburgse ondernemer. Vanuit innoveren: kennis rondom (innovatieve) trends, toetsing en haalbaarheid van innovaties en kennis van het toewerken naar financieringsrijpe businessplannen. Vanuit investeren: kennis rondom (start- of groei-) financiering, toegespitst op de levenscyclus en behoefte van de ondernemer. Vanuit internationaliseren: kennis over het vestgingsklimaat in Nederland en Limburg, relevante wet- en regelgeving en de regionale ecosystemen (Foreign Investment Development) en kennis over export, wet- en regelgeving en kansen over de grens (International Trade Development). Deze kennis delen we via een-op-een gesprekken met ondernemers en collectief via bijvoorbeeld masterclasses en kennistrajecten (innoveren); business angels bijeenkomsten, scale-up community meetings en informatiesessies voor intermediairs (investeren); handelsmissies (internationaliseren). Binnen LIOF wordt ook kennis ontwikkeld en gedeeld via zogenaamde kennisdeals en online via platforms zoals InnovationSpotter (innoveren), Pitchbook (investeren) en Datafox (internationaliseren). Via de inzet van een business analist wordt de marktkennis inzichtelijk en toegankelijk gemaakt door de koppeling van interne data met externe analyses. LIOF investeert veel in opleidingen en trainingen voor medewerkers. Zo wordt er vanuit investeren op dit vlak nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NPV). In 2022 investeerde LIOF 3,3% van de loonsom aan de ontwikkeling van de medewerkers. De drie pijlers internationaliseren, innoveren en investeren versterken elkaar intern onderling. Zo kan als voorbeeld de aantrekkelijkheid van onze proposities richting buitenlandse kandidaat-vestigers worden versterkt met de financieringsmogelijkheden die LIOF heeft. Of kunnen bedrijven die LIOF heeft gefinancierd worden geholpen bij het initiëren en realiseren van product, dienstof procesinnovaties met de kennis, het netwerk en de instrumenten. In 2023 zal gewerkt worden aan de verdere intensivering van het gebruik van systemen voor het intern delen van kennis zoals CRM. Sociaal kapitaal: verbinden en versterken Het sociaal kapitaal wordt gevormd door netwerken die LIOF bouwt en onderhoudt met kennisinstellingen, belangenorganisaties, financiële partners, overheden en andere ROM’s. Op regionaal, euregionaal, nationaal of internationaal niveau. Met het ontstaan van een landelijk dekkend ROM-netwerk is in 2022 in toenemende mate samengewerkt in ROM Nederland-verband (ROM NL). Een sterk netwerk dat nationaal beleid aan regionale uitvoering verbindt.. Innoveren Entrepreneurial Ecosystems Een belangrijk element in de netwerken vormt de vorming van entrepreneurial ecosystems (EE) waarbij tien bouwstenen zoals netwerken, kennis, talent, leiderschap en infrastructuur in samenhang tot ontwikkeling worden gebracht om tot de beste basis voor economische en maatschappelijke welvaart te komen. Samen met de andere ROM’s is in 2022 hiermee begonnen via een Community of Practice waarbij theorie en toepassing van het concept gezamenlijk in meerdere werksessies gedurende het jaar verder is uitgewerkt. Jaarverslag 2022

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication