14

13 Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) en Einstein Telescope (ET) zijn goede voorbeelden van de opbouw van deze entrepreneurial ecosystems. Brightlands campussen Regionaal gezien vormt de samenwerking met de Brightlands campussen een belangrijke bouwsteen in de Limburgse innovatie-ecosystemen. Ze zijn belangrijke partners voor LIOF omdat ze zich ook op een of meer van de vier transities richten. Enkele voorbeelden van concrete samenwerkingsprojecten zijn: AI Hub (digitalisering | Brightlands Smart Services Campus), Groene Chemie Nieuwe Economie en Chemelot Circular Hub (circulariteit | Brightlands Chemelot Campus), Medlim (gezondheid | Brightlands Maastricht Health Campus) en BL.inc (gezondheid | Brightlands Campus Greenport Venlo). shiftLimburg Een belangrijke input-schakel binnen het regionale netwerk is shiftLimburg: het Limburg brede go-to platform voor het opdoen van kennis, het aangaan van samenwerkingen en het vinden van inspiratie rondom de vier transities energie, circulariteit, gezondheid of digitalisering. shiftLimburg wil de transities versnellen en een beweging in gang zetten. Met als doel innovatie en ondernemerschap te stimuleren voor een duurzaam en toekomstbestendig Limburg. LIOF is initiator van dit platform. Samen met partners uit het Limburgse ecoysteem: Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), Keyport, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Brightlands en Rabobank. Investeren Binnen deze pijler is de organisatie van LIOF ingericht op drie levensfasen van bedrijven: startups, scale-ups en gevestigd MKB. Overkoepelend opereren we echter binnen dezelfde netwerken. Duidelijks is wel dat in elke bedrijfsfase externe financiers een andere rol vervullen en daardoor kent iedere fase een specifiek netwerk van co-financiers. In de vroege startup fase zijn dat vooral informal investors en seedfondsen. Bij scale-ups ligt de focus meer op venture capital en bij MKB meer op private equity. Daarnaast is er in iedere fase samenwerking met banken en andere financiers. Landelijk werkt LIOF nauw samen met partijen als Invest NL, Techleap en Scale-up Nation. Met Scale-Up Nation is in 2022 de samenwerking gestart rondom het Scale-Up boardprogramma en het bouwen van een community van commissarissen voor scale-ups. Ter ondersteuning is in 2022 vanuit de gezamenlijke ROM’s een website gemaakt, gericht op deze doelgroep. In 2022 zijn voorbereidingen gestart voor een eerste event dat heeft plaatsgevonden in maart 2023. Met Invest NL is er periodiek lead overleg waar ook de Provincie Limburg bij aansluit. Het is van groot belang deze financiële partners aan Limburg te verbinden om de financieringsarmslag van de regionale financiers te vergroten. Internationaliseren Landelijk werkt het team Internationaliseren samen met de andere regio’s, grote steden en RVO in het Trade and Innovate NL-netwerk (TINL) en met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in Invest in Hollandverband (IiH). Binnen Limburg zijn de Provincie Limburg, de Brightlands campussen, de zeven grootste Limburgse gemeenten en enkele semipublieke gebiedsontwikkelaars de voornaamste partners. Dit is deels geformaliseerd in een Acquisitie Convenant. Financieel kapitaal: financieren met impact Versterken innovatievermogen Vanuit de pijler Innoveren is LIOF uitvoerder van twee provinciale programma’s: LimburgToekomstbestendig en LimburgToerisme: LimburgToekomstbestendig Dit programma richt zich op de kernsectoren van de Limburgse economie. Het heeft als doel innovaties te initiëren en ondersteunen die én economische potentie én impact hebben op ten minste één van de transitieopgaven. Voor dit programma is een financieringsbedrag beschikbaar van € 8,7 miljoen, waarmee LIOF zo’n 300 Limburgse MKB’ers kan ondersteunen. Binnen het programma hebben we drie eigen financieringsmogelijkheden om innovaties te initiëren, een haalbaarheidstoets uit te laten voeren en een prototype te realiseren. LimburgToerisme Dit programma richt zich op de sector toerisme & recreatie en heeft als doel het concurrentievermogen van de sector te verhogen door innovatie van producten en diensten met impact op ten minste één van de vier transities. Jaarverslag 2022

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication