15

14 Voor dit programma is een financieringsbedrag beschikbaar van € 2,0 miljoen. Naar verwachting kunnen hiermee circa 140 Limburgse MKB’ers worden ondersteund. Ook dit programma kent eigen financieringsmogelijkheden voor innovatieprojecten. Beide programma’s worden voor € 6,0 miljoen additioneel gefinancierd vanuit het project Limburg Herstelt en Versnelt. Dit project is gefinancierd vanuit het ReactEUfonds, bedoeld om het MKB te ondersteunen bij het innoveren en internationaliseren na de Covid19-pandemie. Einstein Telescope Met de Einstein Telescope (ET) bouwen Europese wetenschappers en bedrijven de nauwkeurigste detector voor zwaartekrachtsgolven ooit. Dat is een unieke kans voor onderzoekers, bedrijven en de regionale economie. Onze grensregio is een van de mogelijke locaties. Voor een gezamenlijke kandidatuur van Nederland, België en Duitsland is een goede voorbereiding nodig. Vanuit het Nationaal Groeifonds (in een consortium met de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en EZK, Nikhef, Provincie Limburg en LIOF) is € 42 miljoen binnen gehaald voor de voorbereidingsfase van ET. LIOF heeft tot eind 2026 namens ROM NL de lead bij het voorsorteren van Nederlandse bedrijven op de technologie-ontwikkelingen ten behoeve van de ET en het valoriseren van deze technologieën in nieuwe product/marktcombinaties. Partnerprogramma’s Naast de eigen programma’s, ondersteunt LIOF het Limburgse bedrijfsleven via programma’s van partners. Deze richten zich op diverse sectoren en thema’s. Bijlage 3 geeft een overzicht van alle majeure programma’s, projecten en activiteiten. (de zogenaamde ‘proof of concept’ fase). LVFF investeert in de vorm van converteerbare leningen. Het financieringsbedrag is maximaal € 350.000. Versterken financieringsmogelijkheden Vanuit de pijler Investeren verstrekt LIOF risicodragend kapitaal aan startups, scale-ups en innovatief MKB met grote groeipotentie in Limburg. De focus ligt op ondernemingen die bijdragen aan een van de vier transities. LIOF doet dit in de vorm van eigen of vreemd vermogen en combinaties hiervan. In 2022 waren nieuwe financieringen en participaties mogelijk vanuit het Limburg Startup Capital Fund (LSCF) en het LIOF Participatiefonds. Daarnaast voert LIOF het fondsmanagement uit van vier fondsen die in beheerfase zijn. LSCF LSCF is een fonds om startende ondernemers financieel te ondersteunen bij het omzetten van ideeën in concrete producten en diensten die aansluiten bij de verschillende transitiedoelen. Ook staat het fonds open voor scale-ups en het gevestigde MKB dat de slag wil maken naar duurzaamheid en circulariteit. LSCF is gelanceerd in 2022. De middelen zijn beschikbaar gesteld door de Provincie Limburg, het Ministerie van EZK/ RVO en het LIOF Participatiefonds. LIOF beheert het fonds met een omvang van € 32,7 miljoen; er is jaarlijks € 5 miljoen beschikbaar voor uitzettingen. LSCF heeft twee financiële instrumenten:  Het Limburg Vroege Fase Fonds (LVFF): met het LVFF financieren we innovaties – waarvan de haalbaarheid aangetoond is – in de beginfase van de ontwikkeling  Het Seed Fonds Limburg (SFL) is bedoeld om de doorontwikkeling of groei van innovatie financieel mogelijk te maken. SFL investeert in de vorm van aandelenkapitaal, eventueel in combinatie met een (converteerbare) lening. Het financieringsbedrag is maximaal € 1 miljoen. LIOF Participatiefonds Het LIOF Participatiefonds is er voor innovatieve MKB’ers die willen doorgroeien en voor middelgrote tot grote ondernemingen die willen groeien of denken aan een overname, bedrijfsopvolging of turnaround. Na de herkapitalisatie in 2021, is de ruimte voor kapitaalverstrekking vanuit het LIOF Participatiefonds verhoogd naar € 13 miljoen voor 2022. LIOF Participatiefonds investeert in de vorm van aandelenkapitaal, eventueel met een (converteerbare) achtergestelde lening. Het financieringsbedrag kan variëren van € 100.000 tot € 5 miljoen. Fondsen in beheer Het MKB-leningenfonds (MKBLF), het Limburg Business Development Fund (LBDF), Nedermaas Hightech Ventures en het Overbruggingsfonds ten behoeve van de CoronaOverbruggingslening (COL) zijn fondsen ‘in beheer’ en kunnen geen nieuwe participaties of financieringen verstrekken. Wel is er nog (beperkt) ruimte voor uitbreidingsinvesteringen binnen LBDF en Nedermaas Jaarverslag 2022

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication