17

16 Inclusie in de selectie maakt dat LIOF toenemend divers talent aan zich weet te binden. Bij de selectieprocedure is grote aandacht voor het maatschappelijke bewustzijn van de kandidaten. Dit blijkt een sterke motivatie om te willen werken bij LIOF. Om meer jong talent aan LIOF te binden en vanuit employer branding is in 2022, voor alle Regionale Ontwikkelmaatschappijen, een traineeship traject opgezet onder leiding van LIOF: Dit jong talentenprogramma, onder de naam ‘ROM Academy’, is begin 2023 uitgerold en de eerste lichting trainees is gestart bij diverse ROM’s. Binnen dit kader is LIOF betrokken bij de Maastricht University Challenge. Doel van deelname aan dit project is tweeledig: studenten worden als potentiële jonge ondernemers geënthousiasmeerd om een eigen bedrijf te starten én ze mogen zelf een dag ervaren hoe het is om als business developer of investment manager bij LIOF te werken door het werken aan cases. LIOF richt zich bij de werving van nieuwe mensen ook op de Euregio. Alle vacatures worden standaard ook in Belgisch Limburg gepubliceerd. Omdat deze brede focus ook inhoudt dat er anderstalige medewerkers kunnen worden aangetrokken is er in 2022 gestart met een tweetalige interne informatievoorziening in het Nederlands en het Engels. De werkgroep Diversiteit en Inclusie is hier zeer actief bij betrokken. Diversiteit en Inclusie Ons beleid op diversiteit is gebaseerd op drie samenhangende zienswijzen: - We zien medewerkers als individuen met eigen waardevolle kwaliteiten. - Verschillen tussen medewerkers worden erkend en gewaardeerd. - We hebben een ‘all-inclusive’ benadering. De meerwaarde van diversiteit van meerderheids- en minderheidsleden wordt benadrukt. Daarmee gaat diversiteit verder dan alleen gebaseerd op geslacht maar probeert LIOF alle aspecten van diversiteit mee te nemen in haar beleid ten aanzien van Diversiteit en Inclusie (D&I). LIOF heeft een interne werkgroep D&I die bestaat uit leden uit de meeste afdelingen van LIOF. In 2022 lag de focus op het bewuster maken van medewerkers van het belang van D&I. Zo werd bijvoorbeeld een Dag van de Diversiteit georganiseerd. De rol van D&I wordt dus structureler opgepakt en ervaren. D&I wordt intern als een vijfde transitie gezien wat maakt dat de werkgroep die hiervoor verantwoordelijk is aanhaakt bij de overige transitieteams, zoals de bijeenkomsten van het ‘Verdrag van de Matrix’. Bij sollicitatieprocedures is daarnaast de samenstelling van ‘diverse’ selectieteams bij de werving en selectieprocedures een vereiste. De impact van D&I op LIOF én de wereld om ons heen pleit er voor om dit thema extern veel meer mee te integreren in onze activiteiten en doelstellingen als volwaardig onderdeel van M!ss!e Limburg. ’LIOF is een waardevolle sparringpartner op momenten dat je het nodig hebt’ Marco Essed algemeen directeur Embloom Jaarverslag 2022

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication