2

1 Inhoud Inhoud .................................................................. 1 Bericht RvC ......................................................... 2 Voorwoord ........................................................... 3 Waardecreatiemodel ........................................... 4 Kerncijfers ........................................................... 5 Op weg naar een impact gedreven economie . 6 Input: de vijf kapitalen ........................................... 12 Intellectueel kapitaal: kennis van zaken ............... 12 Sociaal kapitaal: verbinden en versterken ............ 12 Financieel kapitaal: financieren met impact .......... 13 Menselijk kapitaal: talent prioriteit ......................... 15 Natuurlijk kapitaal: voorbeeldfunctie LIOF ............ 17 Activiteiten, output en outcome ...................... 19 Innoveren en internationaliseren.......................... 19 Activiteiten per kernteam ...................................... 19 Output ................................................................... 22 Outcome ............................................................... 23 Investeren ............................................................... 25 Eigen fondsen ...................................................... 25 Fondsen in management ...................................... 27 Activiteiten per kernteam ...................................... 28 Output .................................................................. 29 Outcome ............................................................... 30 Verantwoording en governance ..................... 32 Ondernemingsbestuur .......................................... 33 Raad van Commissarissen (RvC) ........................ 33 Investeringscommissie LIOF Participatiefonds ..... 33 Investeringscommissie LSCF ............................... 33 Algemene Vergadering van Aandeelhouders ....... 34 Audit ..................................................................... 34 Profielschets RvC en IC’s ..................................... 35 RvC ...................................................................... 35 IC LIOF Participatiefonds ..................................... 35 IC LSCF ............................................................... 36 ESG Rapportage: materialiteit .............................. 37 Materialiteitsmatrix ............................................... 37 Stakeholdersoverzicht .......................................... 38 Risicomanagement ................................................ 39 Strategische risico’s ............................................. 39 Operationele risico’s ............................................. 39 Financiële risico’s ................................................. 40 Informatie risico’s ................................................. 41 Jaarrekening ..................................................... 42 Bijlage 1: Overzicht portfolio .......................... 80 Bijlage 2: Resultatenrekening N.V. LIOF........ 86 Bijlage 3: Business Development overzicht .. 89 Bijlage 4: Overzicht materiële onderwerpen LIOF naar SDGs en GRI .................................... 94 Jaarverslag 2022

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication