3

2 Bericht RvC LIOF in transitie Het jaar 2022 gaf, na twee zware jaren waarin Covid-19 domineerde, eindelijk weer lucht voor ondernemers en ruimte voor LIOF om door te pakken met de koers M!ss!e Limburg, op weg naar een duurzame samenleving. De organisatie is inmiddels in korte tijd uitgegroeid tot een volwassen matrixorganisatie waarin kerntaken als financieren en business development samenkomen met ambities op het gebied van energietransities, circulariteit, gezondheid en digitalisering. De matrixorganisatie is 2022 door directie en medewerkers positief geëvalueerd en daar zijn we als Raad van Commissarissen (RvC) trots op. De RvC constateert dat LIOF zich meer en meer als transitie-organisatie heeft gepositioneerd en naast eigen succesvolle initiatieven toenemend en intensief betrokken wordt bij initiatieven van partners. Dat versterkt de positie van LIOF als regionale ontwikkelingsmaatschappij en heeft geleid tot groei van de organisatie met een grotere diversiteit van taken. De RvC is tevreden over deze nieuwe positionering van LIOF waarbij zij nauw betrokken is. Ondanks, of juist dankzij, de crises is de rol van LIOF als trekker en ondersteuner van maatschappelijke ontwikkelingen van cruciaal belang voor Limburg. Versterking financiële slagkracht voor transities in Limburg Afgelopen jaar ging het Limburg Startup Capital Fund van start. Het fonds, dat innovaties en groei van startups en scale-ups in Limburg financiert op het gebied van de transitieopgaves: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering, past heel goed bij het streven van LIOF om innovatieve ondernemingen duurzaam te laten groeien. Vanuit dit streven introduceert LIOF in 2023 de MKB Transitie Lening, die inzet op de financiering van initiatieven van MKB-bedrijven binnen de maatschappelijke opgaven. Zo wil LIOF Limburg duurzamer, gezonder en slimmer maken. LIOF als strategische partner De jaarrekening en het jaarverslag van het boekjaar 2022 zijn door de directie opgesteld en door de RvC in haar vergadering van 30 mei 2023 goedgekeurd. LIOF behaalde in 2022 uitstekende operationele resultaten op de kerntaken innoveren, investeren en internationaliseren. Daarnaast heeft LIOF tijdens het verslagjaar 2022 een zeer goed positief financieel resultaat behaald van € 10,5 miljoen. De RvC is verheugd over deze uitstekende financiële performance, mede in het licht van de taak van LIOF om bij ondernemers kansen te zien en te ondersteunen daar waar de reguliere financiële markt deze risico’s niet kan of wil nemen. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen was in 2022 nauw betrokken bij de invulling en uitbreiding van de investeringscommissies van LIOF met grote aandacht voor het aantrekken van de juiste expertises en de borging van diversiteit qua samenstelling. Daarnaast is zij betrokken bij het beleid ten aanzien van de organisatie zelf en heeft hierover ook structureel overleg met de Ondernemingsraad. De RvC kwam in het verslagjaar acht maal bij elkaar. Periodiek terugkerende agendapunten waren de governance binnen LIOF, de kwartaalrapportages en het jaarplan 2023, de terugkoppeling vanuit de Auditcommissie en specifiek in 2022 de evaluatie van de matrixorganisatie en de invulling van de investeringscommissies. Conform de code Corporate Governance evalueert de RvC haar eigen functioneren en dat van de directie. De RvC dankt alle medewerkers van LIOF voor hun niet aflatende inzet voor ondernemend en innovatief Limburg. Rob van Leen, voorzitter Raad van Commissarissen Maastricht, 30 mei 2023 Jaarverslag 2022

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication