20

19 Activiteiten, output en outcome Innoveren en internationaliseren De afdeling Business Development (BD) is verantwoordelijk voor innoveren en internationaliseren. Deze afdeling bestaat uit drie kernteams: business development, innovatieondersteuning en internationaal. Deze teams zijn deel van en werken samen met de transitieteams via de matrixorganisatie. Zo worden activiteiten, output en outcome gerealiseerd met primaire focus op de vier transities om samen op weg te gaan naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg. Bijlage 3 geeft een gedetailleerd overzicht van de activiteiten en projecten van Business Development Entrepreneurial ecosystems Voor de activiteiten om regionale economie te versterken en meer impact te creëren is de verdere doorontwikkeling van de Entrepreneurial Ecosystems (EE) belangrijk. EEnetwerken zullen aan de basis liggen van veel zo niet alle activiteiten. In 2022 is dit concept verder uitgewerkt en toegepast op verschillende manieren. Met het door Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) tot in 2027 gefinancierde project Enabling Societal Missions through Entrepreneurial Ecosystems (ESMEE) kunnen kennispartners (met de Universiteit Utrecht in de lead) en de ROM’s de entrepreneurial ecosystems verder uitwerken naar impact op de maatschappelijke opgaven. De ROM’s richten zich daarbij op hoe interventies op (een set van) de ecosysteem-elementen effectief zijn en tot impact leiden. LIOF werkt het EE-concept verder uit binnen de zogenoemde Community of Practice EE voor Limburg. Zo is er voor de Provincie Limburg een masterclass EE georganiseerd en heeft LIOF het EE-concept toegepast op de Brightlands campussen. Zo kan LIOF met partners inventariseren hoe de activiteiten nog meer op elkaar afgestemd kunnen worden om meer impact te genereren, Ook het eerder genoemde project Einstein Telescope pakken we aan vanuit het EE-concept. shiftLimburg shiftLimburg is het Limburg-brede go-to platform voor kennis, samenwerkingen en inspiratie rondom de vier transities energie, circulariteit, gezondheid of digitalisering. Het platform had ultimo 2022 605 leden, 739 volgers op LinkedIn en er zijn in het verslagjaar meer dan 900 artikelen op het platform geplaatst. Deze aantallen nemen sinds de start gestaag toe. En is een goede weergave van de beweging die LIOF wil bereiken met partners op gebied van impact. Activiteiten per kernteam Team internationaal De activiteiten van team internationaal bestaan uit Foreign Investment Development (FID) en International Trade Development (ITD). Activiteiten van FID richten zich op het aantrekken van buitenlandse bedrijven en het ondersteunen van in Limburg gevestigde buitenlandse bedrijven. ITD activiteiten ondersteunen Limburgse MKB’ers bij het verkennen en betreden van buitenlandse markten. Jaarverslag 2022

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication