21

20 Foreign Investment Development Voor belangstellende kandidaat-vestigers zijn ook in 2022 maatwerk proposities opgesteld. In lijn met ons Meerjarenplan ligt de focus daarbij op de combinaties van sterke Limburgse ecosystemen met impact op de transities; gezonde en veilige voeding, duurzame en geavanceerde logistiek, high-tech sleuteltechnologieënwaaronder digitalisering -, duurzame materialen en groene chemie, en life sciences & healthcare. Deze kandidaat-vestigers zijn vervolgens begeleid bij hun zoektocht naar een vestigingslocatie in Limburg en ondersteund bij hun daadwerkelijke vestiging. Businessinlimburg.com Voor de doelgroep kandidaat-vestigers heeft LIOF al een aantal jaren een internationale website. Deze website is in 2022 volledig herzien qua structuur en vormgeving. De branding gebeurt primair vanuit de provincie Limburg en de focus ligt op de kernsectoren in Limburg en de maatschappelijke opgaven. Investor relations Om de relaties met buitenlandse bedrijven gevestigd in Limburg te onderhouden voert LIOF het Limburgse deel van het nationale Investor Relations-programma voor NFIA. De gesprekken die we in dit kader voeren zorgen ervoor dat LIOF deze bedrijven kan ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling en aansluiting bij relevante regionale ecosystemen. From volume to value Met de IiH-collega’s hebben we ons in 2022 ingespannen om de acquisitiestrategie ‘from volume to value’ vorm te geven. Deze strategie richt zich op het najagen van investeringsprojecten die een bijdrage leveren aan bedrijfsnetwerken en ecosystemen rond de nationale maatschappelijk missies. In de acquisitie zal deze toegevoegde waarde centraal staan en niet primair de omvang van projecten in termen van investeringsvolume en werkgelegenheidseffect. International Trade Development De opheffing van de Covid19-beperkingen maakte ook uitgaande handelsmissies weer mogelijk. Voornaamste doelregio was Duitsland met een focus op hightech, digitalisering en agri-tech. Ook hebben we meerdere inkomende handelsmissies ontvangen met als doel internationale handels- en technologierelaties tot stand te brengen. Deze activiteiten worden zo mogelijk samen met één of meerdere TINL-partners georganiseerd. Export Sociëteit LIOF is partner van de Export Sociëteit Limburgs (ESL), een netwerk van Limburgse bedrijven, overheden en intermediairs die de Limburgse export in de schijnwerper wil zetten. In 2022 heeft ESL de Limburg Export Award en Limburg Young Export Award uitgereikt aan Vekoma Rides. Enterprise Europe Network In het kader van het Enterprise Europe Networkprogramma hebben we in 2022 75 technologiematches kunnen maken tussen Limburgse MKB’ers en MKB’ers elders in Europa. Dit een heel mooi resultaat dat vertrouwen geeft in de toegevoegde waarde van dit programma voor het Limburgse MKB in de komende jaren. ’Een technologische ontwikkeling van deze omvang doe je niet alleen, hiervoor heb je een team van partners nodig’ Elmar Dohms eigenaar en oprichter van EMX Powertrain Jaarverslag 2022

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication