22

21 Brexit Adjustment Reserve In oktober heeft LIOF de activiteiten voor het Brexit Adjustment Reserve-programma (BAR) beëindigd. Dit door RVO in Nederland mede via de ROM’s uitgezette programma kwam pas laat na de Brexit beschikbaar en bleek beperkt in ondersteuning. Daarom was de belangstelling onder het bedrijfsleven zeer gering, ook in Limburg. Team innovatieondersteuning Het team innovatieondersteuning stimuleert met zijn activiteiten het Limburgse MKB tot innovaties van product, dienst of proces, en ondersteunt hen bij het realiseren van de innovaties. Het team innovatieondersteuning heeft ook in 2022 vanuit de programma’s LimburgToekomstbestendig en LimburgToerisme collectieve activiteiten georganiseerd. Dit varieerde van masterclass-cycli rond bijvoorbeeld duurzaamheid (CIRCO-tracks) tot eenmalige voorlichtingsen inspiratiesessies rond een of meerdere transities. Daarnaast is actief contact gezocht met MKB’ers om samen een idee om te zetten in een innovatieproject. Individueel maar ook in clusters. Het vinden van financieringsopties voor de resulterende projecten is dan de volgende stap. Hier LIOF ook een rol kan spelen. Team business development Het team business development ontwikkelt met de MKB’er het passende verdienmodel bij zo’n innovatief product, dienst of proces en ondersteunt bij het opbouwen van een financierbaar business plan. Het team business development heeft of ondersteunt een aantal incubatie- en acceleratie programma’s. Het gaat bijvoorbeeld om het landelijke Investor Readiness Program van de ROM’s of om het domein- en campus specifieke programma BL.inc aan de Brightlands Campus Greenport Venlo. In 2022 heeft LIOF zich ingezet om deze programma’s methodisch meer af te stemmen om een verdere samenwerking en mogelijke integratie mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is het eerder genoemde Bright.Start Ook in 2023 blijft LIOF zich dus inzetten op optimalisatie van het aanbod aan incubatieprogramma’s Het team heeft in 2022 gewerkt aan de meerjarige programma’s Impuls Biocirculaire Economie Limburg en Off Road. De programma’s lopen door in 2023. Bijlage 3 presenteert meer details. Versterken Euregio Per Q2 2022 is het project Versterken Euregio geëindigd. Deels door de Covid19-beperkingen gedurende een groot deel van de looptijd van het project, deels door de weerbarstigheid van grensoverschrijdend samenwerken, zijn de resultaten niet geheel zoals voorzien en vooral minder concreet tastbaar in termen van grensoverschrijdende fondsen, financieringscases, kennisuitwisselings- en innovatieprojecten. Desondanks blijft LIOF overtuigd van de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking voor het Limburgse MKB. Jaarverslag 2022

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication