27

26 danken aan actief portfoliomanagement resulterend in enkele succesvolle exits. De waardering van LIOF participaties is gebaseerd op twee leidende beginselen: neutraal waarderen en revolverendheid nastreven. LIOF volgt bij de waardering van de participaties algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. LIOF neemt verliezen op participaties al op het moment dat ze worden verwacht. Winsten daarentegen nemen we pas als ze worden gerealiseerd. In aanvulling op dit neutrale waarderingsbeleid is het van belang om de onderliggende waardeontwikkeling van de portefeuille periodiek te bepalen. Daartoe gebruikt LIOF een waarderingsmethodiek die inzicht geeft in de geschatte marktwaarde. Op basis van deze waarderingsmethodiek komt de waarde van de activa per 31 december 2022 ongeveer € 24 miljoen hoger uit dan in de balans opgenomen (2021: ongeveer € 31 miljoen). Hoewel er in 2022 sprake was van een grote afwaardering op een recente investering zijn deze stille dus reserves hoger dan de cumulatieve afwaarderingen. Limburg Startup Capital Fund (LSCF) LSCF is een fonds om startende ondernemers financieel te ondersteunen bij het omzetten van ideeën in concrete producten en diensten die aansluiten bij de verschillende transitiedoelen. Ook staat het fonds open voor scale-ups en het gevestigde MKB dat de slag wil maken naar duurzaamheid en circulariteit. Limburg heeft unieke sterktes om innovaties te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Er is een sterke innovatie- en kennisinfrastructuur in Limburg bestaande uit hogescholen, Maastricht University en Brightlands campussen. Ook het MKB werkt aan duurzame oplossingen voor morgen. Limburg is deel van de Euregio met universiteiten en campussen rond Hasselt, Luik en Aken. Dit alles maakt Limburg in potentie broedplaats voor innovaties die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Onderzoek en ontwikkeling kosten echter veel tijd en geld en er is financiering nodig om deze vroege fase innovaties te toetsen en mogelijk te maken. Met de openstelling in 2022 van het LSCF kwam weer structureel vroege fase financiering in Limburg beschikbaar. De fondsomvang bedraagt € 32,7 miljoen met een jaarlijks uitzettingsvolume van € 10 miljoen. Het fonds heeft een mooie start gemaakt met 184 leads en elf investeringsvoorstellen positief geadviseerd. Zes investeringen zijn in 2022 tot closing gekomen voor een totaal volume van € 2,1 miljoen. LSCF kent twee deelinstrumenten. Met het Limburg Vroege Fase Fonds (LVFF) financieren we innovaties - waarvan de haalbaarheid aangetoond is - in de beginfase van de ontwikkeling (de zogenaamde ‘proof of concept’ fase). Het Seed Fonds Limburg (SFL) is bedoeld om de doorontwikkeling of groei van de innovatie financieel mogelijk te maken. ’LIOF not only has been helpful in guiding us through the grant application process, they also provided us with financial resources’ Leo Smit CEO Hy2Care Jaarverslag 2022

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication