28

27 Fondsen in management LIOF heeft naast het LIOF Participatiefonds en het LSCF vier fondsen in management voor de Provincie Limburg en het Ministerie van EKZ. Al deze fondsen zijn inmiddels in de beheerfase. Limburg Business Development Fonds (LBDF) LBDF is een vroege fase fonds en eigenlijk een voorganger van het LSCF. LBDF heeft samen met de Brightlands campussen een cruciale rol gespeeld in het opbouwen en versterken van het startup-landschap in Limburg met name in gezondheid en hightech. Binnen de totale looptijd van het fonds zijn bijna 250 startups en bedrijven gefinancierd met subsidies, leningen en eigen vermogen. Per 1 mei 2021 is dit fonds in de beheerfase. De totale portefeuille is ultimo 2022 € 12 miljoen groot en bestaat uit 41 investeringen en wordt beheerd voor de Provincie Limburg. MKB Leningenfonds (MKBLF) Het MKBLF verstrekte achtergestelde kredieten om MKB’ers te helpen bij innovatie, uitbreiding of groei. LIOF beheert dit fonds voor de Provincie Limburg. Sinds de start in 2015 heeft het fonds 54 leningen verstrekt voor een totaal volume van € 22,6 miljoen met name in de maakindustrie, leisure, retail/groothandel en logistiek. De totale beheerportefeuille is ultimo 2022 € 12 miljoen en bestaat uit 30 leningen. Nedermaas Hightech Ventures Nedermaas Hightech Ventures verstrekte risicodragend kapitaal aan startende hightech ondernemingen, met een focus op Pharma, Food en Chemie. LIOF beheert dit fonds voor het Ministerie van EZK. Het fonds is per 31 december 2020 in beheerfase. Nedermaas heeft gedurende de looptijd veertien vroege fase participaties gerealiseerd. Om de exits van de resterende portfoliobedrijven te realiseren is met het Ministerie van EZK besloten om de looptijd van de beheerfase te verlengen tot uiterlijk 31 december 2023 om zo de opbrengsten te optimaliseren. Het volume van de totale portefeuille ultimo 2022 is € 2,5 miljoen en bestaat uit zes portfoliobedrijven. CoronaOverbruggingsLening (COL), Limburgs Overbruggings Fonds (LOF) COL is een steunmaatregel vanuit het ministerie van EZK voor startups, scale-ups en innovatief MKB om de negatieve effecten van de Covid19-pandemie te overbruggen. De COL is samen met het ministerie van EZK en Techleap ontwikkeld en uitgevoerd door de ROM’s. LIOF heeft de COL in Limburg voor het Ministerie van EZK uitgevoerd via het LOF. De COL is sinds medio 2021 in beheerfase. Sinds de start van de CoronaOverbruggingsLening (COL) op 29 april 2020 heeft LIOF 117 aanvragen in behandeling genomen waarvan er in totaal 62 zijn goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 14,0 miljoen. De hoogte van de totale openstaande portefeuille is ultimo € 8,9 miljoen en bestaat uit 42 leningen. ’Daarvoor hebben we twee keer gebruik kunnen maken van een financiële tegemoetkoming en specifieke kennis van LIOF. Zonder die bijdragen waren we nooit zo ver gekomen’ Tim Mullens CEO Greenholds Jaarverslag 2022

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication