33

32 Verantwoording en governance LIOF maakt met het huidige, gecommitteerde Meerjarenplan 2021-2025 grote en concrete stappen. Het zet de kerndienstverlening netwerk, advies en financiering actief in op de transities. LIOF voert het Meerjarenplan 2021-2025 ook uit als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). LIOF wil meer dan alleen voldoen aan de regelgeving. Het wil met een volledig geïntegreerde strategie de maatschappelijk uitdagingen mét en voor de Limburgse economie aangaan. In de toekomst wil LIOF ook aan te verwachten verplichte regelgeving zoals de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) van de Europese Unie voldoen. De inzet op maatschappelijke opgaves zorgt voor een duurzame versterking van het economische klimaat in Limburg. Het Waardecreatiemodel van LIOF laat zien hoe LIOF dat doen en hoe het dat willen bereiken. In het Waardecreatiemodel is onder natuurlijk kapitaal beschreven hoe de LIOF organisatie is ingericht met aandacht voor het milieu. Eerlijk en open zaken doen Als onderdeel van MVO doet LIOF geen zaken met bedrijven waarvan de activiteiten/bedrijfsvoering maatschappelijk onverantwoord, onethisch of illegaal zijn. Dit beleid wordt ondersteund door de RvC en wordt ook door LIOF in- en extern uitgedragen. Mochten er zich binnen bedrijven misstanden voordoen en LIOF verneemt hierover, dan neemt het maatregelen. Daarin volgt LIOF richtlijnen zoals de UN Guiding Principles en de OESOrichtlijnen met betrekking tot zaken als mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. De toeleveranciers zijn voornamelijk leveranciers van kantoorartikelen, energie en specifieke (facilitaire en ondersteunende) diensten. Het inkoopbeleid houdt expliciet rekening met specifieke wet- en regelgeving waaraan LIOF als publieke onderneming moeten voldoen. Zo volgt LIOF de regels van fair competition die zich vertalen in provinciale, nationale en Europese aanbestedingsregels. Wat betreft de relatie met toeleveranciers en afnemers gaat LIOF bij voorkeur een samenwerking aan met Limburgse bedrijven. Daarnaast gaat LIOF in de verdere relatie met de gekozen partij weloverwogen om met kosten- en milieuaspecten. LIOF is zicht hierbij niet alleen bewust van zijn verantwoordelijkheid, maar ook van zijn voorbeeldfunctie in Limburg. ’Rabobank en LIOF staken, samen met andere partners, de handen bij elkaar om deze ondernemers te ondersteunen bij de stap van lineair naar circulair ondernemen’ Léon Weinheimer Weinheimer Natuursteen Jaarverslag 2022

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication