38

37 ESG Rapportage: materialiteit De inzet van LIOF op maatschappelijke opgaves (transities) zorgt voor een duurzame versterking van het economisch klimaat in Limburg. Door middel van ESG-rapportage zal LIOF meer en meer op impact (kunnen) rapporteren. De uitdaging daarbij is dat de regelgeving met betrekking tot het meten, kwantificeren en rapporteren van impact nog lang niet is uitontwikkeld en LIOF het risico loopt in te zetten op methodes die niet aan de toekomstige regelgeving gaan voldoen. LIOF probeert hierbij toch voorop te blijven lopen door zo veel mogelijk ESG-rapportagemethodieken en - vormen te onderzoeken en waar mogelijk bij LIOF te implementeren, ook bij bedrijven die het ondersteunt. Voorbeelden van interne en externe rapportages die LIOF geïmplementeerd heeft zijn de matrialiteitsmatrix met bijbehorende stakeholder analyse, het waardecreatiemodel en de impact pathways. Het waardecreatiemodel laat zien hoe LIOF dat doet en hoe het dat wil bereiken. Het streven is om de outcome meer en meer ter vertalen naar impact, in lijn met het nationale streven van de ROM’s naar gekwalificeerde én gekwantificeerde impact reporting. In 2022 is dit Waardecreatiemodel leidend geworden voor de structuur van zowel de kwartaalrapportages van LIOF als ook van het Jaarplan. Maar het werken met een Waardecreatiemodel sluit ook aan bij de inzet van de Impact Pathways, zoals eerder in dit verslag is verwoord. Voor beide instrumenten is de Theory of Change het theoretisch kader. Materialiteitsmatrix In 2021 heeft LIOF zijn materialiteitsmatrix geactualiseerd en ook langs de lat gelegd van de SDG’s en de transities energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Bijlage 4 geeft een uitgebreide beschrijving van de materiële onderwerpen en doorvertaling naar de rapportagestructuur van het Global Reporting Initiative (GRI). GRI is de internationaal meest verbreide norm voor transparante maatschappelijke verslaglegging. Deze wordt ook gebruikt voor de Transparantiebenchmark waaraan LIOF deelneemt op vraag van het Ministerie van EZK. Met de introductie van CSRD en SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) EU regelgeving, verwacht LIOF dat op GRI gebaseerde richtlijnen ook bij deze wetgeving in de toekomst een rol zullen spelen. Jaarverslag 2022

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication