42

De liquide middelen zijn direct opeisbaar waardoor er geen liquiditeitsrisico kan ontstaan. Bij het aangaan van investeringsverplichtingen en het periodiek beoordelen van dividendruimte wordt erop gelet dat er voldoende liquiditeit is om aan de verplichtingen te voldoen. Risico: Het niet juist toepassen van fiscale regels Beheersmaatregel: LIOF werkt in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Het is permanent in overleg met accountants en andere deskundigen om eventuele wijzigingen in weten regelgeving te implementeren. Risico: Ten onrechte ontvangen en/of uitbetaalde subsidies Beheersmaatregel Voor projectaanvang maakt LIOF een transparante en zorgvuldige projectrisicoanalyse. Voor zover LIOF gebruik maakt van Europese steunfondsen is het op de hoogte van de betreffende regelgeving. Informatie risico’s Risico: continuïteit IT systemen Beheersmaatregel: Bijna alle gegevens van LIOF bevinden zich in geautomatiseerde systemen. De werking van die systemen is onder meer afhankelijk van de technische infrastructuur. Voorts is er continu aandacht voor de borging van de kennis van de ICT infrastructuur om de werking van de geautomatiseerde systemen te waarborgen. Risico: Cyber security (waaronder datalekken, ransomware) Beheersmaatregel: De data van LIOF is opgeslagen in Azure cloud in de EU en goed beveiligd en met een back-up via Microsoft overeenkomst. Continuïteit van de ICT is hierdoor gewaarborgd. Voor het inloggen gebruiken de LIOFmedewerkers tweefactor authenticatie. Tevens heeft LIOF geen eigen servers waardoor vrijwel onmogelijk om onderhevig te worden aan ransomware of andere hackings methoden. LIOF heeft een security officer benoemd en een protocol voor mogelijke datalekken. Risico: Schending privacygegevens Beheersmaatregel: De naleving van de AVG / privacy wetgeving heeft de aandacht en wordt nageleefd volgende de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit 2018. LIOF heeft een cybersecurity verzekering ter dekking mogelijke schades of aanspraken op het gebied van cybercrime of AVG. Jaarverslag 2022

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication