43

41 42 Jaarrekening Inhoudsopgave Inhoudsopgave Geconsolideerde balans per 31 december 2022 Geconsolideerde resultatenrekening 2022 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2022 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2022, grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Nadere toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2022 Nadere toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2022 Enkelvoudige balans per 31 december 2022 Enkelvoudige resultatenrekening 2022 Nadere toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2022 Nadere toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2022 Overige gegevens 42 43 44 45 46 53 60 68 69 70 76 78 Jaarverslag 2022

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication