55

54 Nadere toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2022 Activa Vaste activa 1. Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa in 2022 is als volgt: (bedragen in euro's x 1.000) Verkrijgingsprijs per 1 januari 2022 Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen per 1 januari 2022 Bedrijfsgebouwen en -terreinen 253 -253 Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.770 -902 2.023 -1.155 Totaal Boekwaarde per 1 januari 2022 - Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen - aanschafwaarde Desinvesteringen - cumulatieve afschrijving Boekwaarde per 31 december 2022 - - -253 253 - 868 90 -230 -2 2 728 868 90 -230 -255 255 728 Verkrijgingsprijs per 31 december 2022 - Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen per 31 december 2022 - Boekwaarde per 31 december 2022 - In 2022 is een bouwterrein te Heerlen met een boekwaarde van nihil verkocht voor € 435.000 -1.130 728 -1.130 728 1.858 1.858 Jaarverslag 2022

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication