56

55 Financiële vaste activa 2. Overige effecten en overige vorderingen De samenstelling van de financiële vaste activa per 31 december 2022 is als volgt: (bedragen in euro's x 1.000) Participaties Overige effecten Leningen u/g aan participaties Leningen u/g overig Overige vorderingen 31-12-2022 28.929 28.929 10.715 8.220 18.935 31-12-2021 27.959 27.959 11.874 8.342 20.216 Boekwaarde 47.864 (bedragen in euro's x 1.000) Aanschafwaarde Afwaarderingen Boekwaarde Participaties 49.344 20.415 28.929 Leningen u/g aan participaties 18.379 7.664 10.715 Leningen u/g overig 15.871 7.651 8.220 31-12-2022 Totaal 83.594 35.730 47.864 48.175 31-12-2021 Totaal 77.495 29.320 48.175 Het verloop van de aanschafwaarde financiële vaste activa in 2022 is als volgt: (bedragen in euro's x 1.000) Participaties Leningen u/g aan participaties Leningen u/g overig Totaal Financiële vaste activa reeds gestort Financiële vaste activa nog te storten Stand per 1 januari 2022 48.581 14.384 62.965 Bij: -Nieuwe verwervingen -Uitbreidingen bestaande activa -Herrubricering participaties en leningen u/g -Conversie Af: - Desinvesteringen / aflossingen - Vrijval commitments - Liquidaties Af: - Financiële vaste activa nog te storten Stand 31 december 2022 2.824 55 - 214 3.093 -4.010 - -100 -4.110 -12.604 49.344 17.975 2.357 20.332 350 1.689 -192 -214 2.017 -2.081 - -153 -2.234 -1.736 18.379 10.939 2.500 13.439 7.679 426 -192 - 7.913 -1.555 - -1.522 -3.077 -2.404 15.871 77.495 19.241 96.736 10.853 2.170 - - 13.023 -7.646 - -1.775 -9.421 -16.744 83.594 Jaarverslag 2022

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication