57

56 Het verloop van de afwaarderingen financiële vaste activa in 2022 is als volgt: (bedragen in euro's x 1.000) Participaties Leningen u/g aan participaties Stand per 1 januari 2022 Bij: -Bijzondere waardeverminderingen -Herrubricering lening u/g aan participaties / overig Af: - Desinvesteringen / aflossingen - Terugname bijzondere waardeverminderingen - Liquidaties Stand 31 december 2022 20.622 1.503 - 1.503 -437 -1.173 -100 -1.710 20.415 6.101 1.819 57 1.876 - -160 -153 -313 7.664 2.597 6.968 -57 6.911 - -335 -1.522 -1.857 7.651 De samenstelling van de financiële vaste activa per geconsolideerde vennootschap per 31 december 2022 is als volgt: (bedragen in euro's x 1.000) Participaties N.V. LIOF Nedermaas Hightech Ventures B.V. LIOF Overbruggingsfonds B.V. Limburg Startup Capital Fund (LSCF) BV Boekwaarde 28.161 618 - 150 28.929 Leningen u/g aan participaties 9.889 - 827 - 10.715 3.506 - 4.182 531 8.220 41.556 618 5.009 681 47.864 De toename van de bijzondere waardeverminderingen is het gevolg van de ontwikkelingen bij een aantal gefinancierde ondernemingen en de neerwaarts bijgestelde verwachtingen van de beschikbare cashflows. Als gevolg van verbeterde marktomstandigheden zijn de waarde inschattingen van een aantal participaties/ leningen u/g duurzaam verbeterd. In het verleden hierop afgeboekte bijzondere waardeverminderingen zijn waar mogelijk teruggenomen, op basis van feitelijke biedingen op aandelen, toegenomen beschikbare cashflows en/of significant verbeterde performance. Participaties In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de LIOF gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de overeengekomen contractperiode. Leningen u/g aan participaties / overig De leningen zijn overwegend achtergesteld en ten dele converteerbaar in aandelen (op overeengekomen voorwaarden). Dit betreft leningen met een looptijd van 2 tot 12 jaar waarover jaarlijks een rente wordt berekend variërend tussen 2% en 10%. Van deze leningen u/g is een bedrag van € 1,5 miljoen opeisbaar in 2023. Gezien het verhoogde risico van deze leningen is dit bedrag niet als kortlopende vordering opgenomen. 39.666 841 7.668 - 48.175 Leningen u/g overig 31-12-2022 Totaal 29.320 10.290 - 10.290 -437 -1.668 -1.775 -3.880 35.730 Leningen u/g overig Totaal 31-12-2021 Totaal Jaarverslag 2022

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication