59

58 Passiva Groepsvermogen 6. Eigen vermogen Deze post heeft het volgende verloop in 2022: (bedragen in euro's x 1.000) Stand per 1 januari Bij: Agiostorting Bij: Resultaat Stand per 31 december 2022 106.221 - 10.450 116.671 2021 86.791 17.400 2.030 106.221 Het besluit tot agiostorting van € 17,4 miljoen is genomen in 2021, hiervan is € 8,7 miljoen ontvangen in 2021 en € 8,7 miljoen in het eerste kwartaal van 2022. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar de toelichting op het eigen vermogen bij de enkelvoudige balans. Voorzieningen 7. Overige voorzieningen (bedragen in euro's x 1.000) Voorziening earn-out Beheer Innovatiefonds Provincie Limburg 492 492 31-12-2022 31-12-2021 492 492 Voorziening earn-out BIPL De voorziening is opgenomen tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichting af te wikkelen conform de overnameovereenkomst inzake Beheer Innovatiefonds Provincie Limburg ("BIPL"). Deze toekomstige afwikkeling hang af van het niet bekende moment van liquidatie van de voormalige BIPL portefeuille en daarom heeft deze voorziening een langlopend karakter. Het verloop van de overige voorzieningen in 2022 is als volgt: (bedragen in euro's x 1.000) Pensioen oud medewerkers Boekwaarde per 1 januari Aanwending Vrijval - Boekwaarde per 31 december Langlopende schulden 8. Schulden aan aandeelhouders Dit betreft een lening ontvangen van het Ministerie EZK met het volgende verloop: Jaarverslag 2022 - 492 492 492 - - - - 492 - 492 - 516 - - 24 Earn-out BIPL Totaal 2022 Totaal 2021

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication