62

61 Nadere toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2022 Bedrijfsopbrengsten 13. Netto-omzet (bedragen in euro's x 1.000) Subsidie Provincie Limburg Subsidie Ministerie EZK Subsidie apparaatskosten Subsidie overige eenheden 2022 2.768 1.535 4.303 801 5.104 2021 3.165 1.266 4.431 - 4.431 De bijdragen van de Provincie Limburg en het Ministerie EZK aan de apparaatskosten zijn voor het boekjaar 2022, inclusief prijs- en loonbijstelling, als volgt toegezegd: (bedragen in euro's x 1.000) Oorspronkelijke toezegging Af: Verlaging op basis van resultaat Provincie Limburg 2.801 - 2.801 De gehele omzet wordt in Nederland gerealiseerd. 14. Overige bedrijfsopbrengsten (bedragen in euro's x 1.000) Doorbelaste personeelskosten Overige opbrengsten Beheervergoeding LOF B.V. 2022 731 435 175 1.341 De overige opbrengsten betreft de verkoop van een terrein (zie ook toelichting nr. 2). De doorbelaste personeelskosten kunnen als volgt worden gesplitst: (bedragen in euro's x 1.000) Doorbelaste personeelskosten Financieringsbedrijf Doorbelaste personeelskosten Ontwikkelingsbedrijf 2021 1.031 764 156 1.951 Ministerie EZK 1.551 - 1.551 Totaal 4.352 - 4.352 2022 607 124 731 2021 940 91 1.031 De doorbelaste personeelskosten bestaan grotendeels uit de doorbelasting aan de fondsen welke beheerd worden voor de Provincie Limburg, zijnde het Limburg Business Development Fonds (LBDF) B.V. en het MKB-Leningenfonds (MKBL) B.V.. Jaarverslag 2022

63 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication