67

66 16. Afschrijvingen op materiële vaste activa De afschrijvingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: (bedragen in euro's x 1.000) Bedrijfsgebouwen en terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen 2022 2021 - - 230 229 230 17. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: (bedragen in euro's x 1.000) Huisvestingskosten Reis- en verblijfkosten Kantoorkosten PR Advies en projectkosten Automatiseringskosten BTW teruggave Overig 2022 2021 229 414 91 175 275 1.165 315 -139 34 283 18 160 216 765 274 -194 7 2.330 Accountantshonoraria De accountantshonoraria (2021: KPMG en 2022: EY) kunnen als volgt worden samengevat: (bedragen in euro's x 1.000) Onderzoek van de jaarrekening Andere controle-opdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet-controle diensten 2022 2021 1.529 134 - - - 129 - - - 134 129 Jaarverslag 2022

68 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication