7

6 Op weg naar een impact gedreven economie De inzet van LIOF op de maatschappelijke opgaves is het fundament van het Meerjarenplan 2021-2025. De transitiestrategie van LIOF sluit nauw aan bij maatschappelijke uitdagingen en overheidsbeleid. LIOF draagt op deze manier bij aan de inspanningen die geleverd moeten worden in de strijd tegen klimaatverandering en het streven naar een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. LIOF zet in op het genereren van maatschappelijke impact die bijdraagt aan één of meerdere van onze transitiethema’s waarbij economische impact en de duurzame creatie van werkgelegenheid niet uit het oog verloren wordt. Dit streven is vervat in M!ss!e Limburg waarin we samen met ondernemend Limburg op weg gaan naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg. Vier transities LIOF richt zich op de volgende vier transities: Energie: efficiënt energiegebruik, duurzame energie, verandering van het energiesysteem en -infrastructuur; Circulariteit: efficiënt grondstoffengebruik, duurzame grondstoffen, biobased materialen; Gezondheid: medical devices, biotechnology, food & nutrition, e-health, en Digitalisering als sleuteltechnologie om bovenstaande transities te implementeren en cruciaal voor de concurrentiepositie van het Limburgse MKB. In 2022 heeft LIOF veel aandacht besteed aan bewustwording op het thema Diversiteit & Inclusiviteit, zowel intern als in de contacten met onze relaties. Volgens de fasering uit het Meerjarenplan 2021-2025 is LIOF in 2022, na de fase van bewustwording, de fase van bewegen richting een duurzamere samenleving ingegaan. Samen met de stakeholders en ondernemers. Ondernemers spelen een cruciale rol om de transities mogelijk te maken. De urgentie van verandering wordt alleen maar groter door de verschillende crises. Opvallend is dat ondernemers ondanks de crises nog steeds volop innoveren waarbij een kentering plaats vindt naar bedrijfsvoering en groeiambities die rekening houden met de schaarstes op het gebied van talent, grondstoffen en energie. Daar waar startups en scale-ups zich vaak al richten op innovaties in een van de transities (“technology enabler”), richt het gevestigd MKB zich op de toepassingen van die innovaties (“activity enabler”). In 2023 introduceert LIOF daarom de MKB Transitie Lening om juist deze activiteiten van het gevestigde MKB te ondersteunen en versnellen. Bedrijven in beweging krijgen is de kern van de activiteiten van LIOF. Daarom moet het voeling houden met de markt en samenwerken met partners om de beweging te versterken en te versnellen. Jaarverslag 2022

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication