8

7 Regionale impact De samenwerking met partners vertaalt zich in grote betrokkenheid van LIOF bij diverse programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden die zich veelal op de transities richten. Ondernemers krijgen zo vanuit diverse initiatieven handvatten aangereikt om mee te bewegen. Concreet betekent dit dat LIOF naast haar eigen structurele ondersteuningsprogramma’s vaak als uitvoeringspartner betrokken wordt bij programma’s en projecten van partners. LIOF wordt hiermee duidelijk gezien als de speler in de transities die de gewenste versnellingen kan bewerkstelligen. Dit vraagt ook aanpassingsvermogen van de organisatie om de ondernemer met de juiste instrumenten te kunnen blijven ondersteunen. LIOF werkt vanzelfsprekend intensief samen met de Provincie Limburg; in het uitvoeren van economisch beleid maar ook in het terugkoppelen van bevindingen in en uit het bedrijfsleven voor het mogelijk optimaliseren van dat economische beleid. LIOF zoekt de samenwerking met de vier Brightlands campussen en de Limburgse onderwijs- en kennisinstellingen. Bijvoorbeeld bij gezamenlijke incubatieprogramma’s om startups te ondersteunen, zoals BL.inc op de Brightlands Campus Greenport Venlo of masterclasses samen met de Limburgse Hogescholen. Zo wordt kennis over de transities overgedragen naar het MKB, die deze inzet in veranderingen van product, dienst of proces. De samenwerking met de Brightlands campussen is een belangrijke bouwsteen in de Limburgse innovatieecosystemen. Ze spelen ook een belangrijke rol in de maatschappelijke uitdagingen want de vier campussen in Geleen, Heerlen, Maastricht en Venlo richten zich ieder op één of meer van de transities energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Op initiatief van de Provincie Limburg wordt in 2023 gestart met Bright.Start waarin LIOF samen met de Brightlands campussen en de Universiteit van Maastricht een gezamenlijk en campus-overschrijdend startup en scale-up programma opzet. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart in 2022. Nationale slagkracht In 2022 is de bovenregionale samenwerking tussen de ROM’s op vele gebieden geïntensiveerd. Dit ligt ook in lijn met de aanbevelingen uit de ROM-evaluatie door Buck Consultants en de daaruit voortvloeiende Kamerbrief. Bij alle ROM’s staat de inzet op de maatschappelijke opgaves hoog op de agenda. Door eenieders positie in de regionale ecosystemen en door de bundeling van elkaars krachten kunnen zij nog beter hun rol vervullen als aanjagers van een duurzame regionale economie. Het ROM netwerk heeft een landelijke dekking en daarmee zijn de ROM’s onmiskenbaar sterke regionale voorposten voor het nationaal economisch beleid. Zo hebben de ROM’s een inventariserende rol gehad ten aanzien van de ruimtebehoefte voor de invulling van het nationale ruimtelijk beleid. Deze landelijke dekking maakt ook dat de ROM’s voor het Ministerie van EZK toenemend uitvoeringspartner zijn en vaak ook als schakel ingezet worden tussen grootschalige landelijke programma’s en het regionale ’LIOF hielp ons enorm om van start te kunnen gaan. Financieel, maar ook om meer vertrouwen uit te stralen’ Jaarverslag 2022 Tom de la Rambelje en Keanu Franssen oprichters Profiteerpas

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication