73

72 Financiële vaste activa 2. Deelnemingen in groepsmaatschappijen Het verloop van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is in 2022 als volgt: (bedragen in euro's x 1.000) LIOF BC Avantis BV Nedermaas Hightech Ventures BV LIOF Overbruggingsfonds (LOF) BV Limburg Startup Capital Fund (LSCF) BV Stand deelnemingen inclusief negatieve netto vermogenswaarde Gepresenteerd als voorziening groeps- maatschappij (LIOF BC Avantis BV en LIOF Overbruggingsfonds (LOF) BV) Deelnemingen in groepsmaatschappijen 31-12-2021 -276 16 -386 - -646 Inbreng 2022 - - - 500 500 Resultaat 2022 31-12-2022 - - - - - -276 16 -386 500 -146 662 - - 662 16 500 3. Overige effecten en overige vorderingen De samenstelling van de overige effecten en overige vorderingen per 31 december 2022 is als volgt: (bedragen in euro's x 1.000) Participaties Overige effecten Leningen u/g aan participaties Leningen u/g overig Overige vorderingen 31-12-2022 31-12-2021 - 516 28.161 9.889 3.506 13.395 27.118 10.737 1.811 12.548 Boekwaarde 41.556 39.666 (bedragen in euro's x 1.000) Participaties Leningen u/g aan participaties Aanschafwaarde Afwaarderingen Boekwaarde 47.102 18.941 14.985 5.096 Leningen u/g overig 8.886 5.380 31-12-2022 Totaal 70.973 29.417 31-12-2021 Totaal 62.477 22.811 28.161 9.889 3.506 41.556 39.666 Jaarverslag 2022

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication