74

73 Het verloop van de aanschafwaarde financiële vaste activa in 2022 is als volgt: (bedragen in euro's x 1.000) Financiële vaste activa reeds gestort Financiële vaste activa nog te storten Stand per 1 januari 2022 Bij: -Nieuwe verwervingen -Uitbreidingen bestaande activa -Herrubricering participaties en leningen u/g -Conversie Af: - Desinvesteringen / aflossingen - Vrijval commitments - Liquidaties Af: - Financiële vaste activa nog te storten Stand 31 december 2022 Participaties Leningen u/g aan participaties 46.015 14.384 60.399 14.568 2.357 16.925 Leningen u/g overig Totaal 1.894 2.500 4.394 62.477 19.241 81.718 2.524 3 350 - 214 2.741 -3.510 - -100 -3.610 1.570 -17 -214 1.689 -1.740 - -153 -1.893 5.875 224 17 - 6.116 -492 - - -492 8.749 1.797 - 10.546 -5.742 - -253 -5.995 -12.428 -1.736 47.102 14.985 -1.132 8.886 -15.296 70.973 Het verloop van de afwaarderingen financiële vaste activa in 2022 is als volgt: (bedragen in euro's x 1.000) Stand per 1 januari 2022 Bij: -Bijzondere waardeverminderingen -Herrubricering lening u/g aan participaties / overig Af: - Desinvesteringen / aflossingen - Terugname bijzondere waardeverminderingen - Liquidaties Stand 31 december 2022 Participaties Leningen u/g aan participaties 18.897 3.831 Leningen u/g overig 83 Totaal 22.811 1.503 - 1.413 5 1.503 -186 -1.173 -100 -1.459 18.941 - -153 -153 5.096 - - - 5.380 1.418 5.302 -5 5.297 8.218 - 8.218 -186 -1.173 -253 -1.612 29.417 Als gevolg van verbeterde marktomstandigheden zijn de waardeinschattingen van een aantal participaties / leningen u/g duurzaam verbeterd. In het verleden hierop afgeboekte bijzondere waardeverminderingen zijn waar mogelijk teruggenomen, op basis van feitelijke biedingen op aandelen, toegenomen beschikbare cashflows en/of significant verbeterde performance. Het saldo mutaties afwaarderingen sluit niet met de resultatenrekening aangezien de afwaarderingen in deelneming Nedermaas verrekend worden met de schulden aan aandeelhouders. Jaarverslag 2022

75 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication