75

74 Participaties In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de LIOF gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de overeengekomen contractperiode. Leningen u/g aan participaties / overig De leningen zijn overwegend achtergesteld en ten dele converteerbaar in aandelen (op overeengekomen voorwaarden). Dit betreft leningen met een looptijd van 2 tot 12 jaar waarover jaarlijks een rente wordt berekend variërend tussen 2% en 10% (afhankelijk van zekerheden, kredietwaardigheid en/of achterstelling). Van deze leningen u/g is een deel van het bedrag opeisbaar in 2023 maar gezien het verhoogde risico van deze leningen is dit deel niet als kortlopende vordering opgenomen. Vorderingen 4. Vordering op groepsmaatschappijen De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen: (bedragen in euro's x 1.000) LIOF Business Center Avantis BV Nedermaas Hightech Ventures BV LIOF Overbruggingsfonds BV Limburg Startup Capital Fund (LSCF) BV Boekwaarde 5. Overige vorderingen en overlopende activa De samenstelling van de overige vorderingen en overlopende activa per 31 december 2022, is als volgt: (bedragen in euro's x 1.000) Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Boekwaarde 31-12-2022 31-12-2021 196 695 891 298 268 566 31-12-2022 31-12-2021 258 24 441 712 1.435 258 55 461 - 774 Jaarverslag 2022

76 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication