78

77 Nadere toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2022 Bedrijfslasten 12. Lonen en salarissen, pensioenlasten en overige sociale lasten De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: (bedragen in euro's x 1.000) Salarissen Inleenkrachten Overige personeelskosten Lonen en salarissen Pensioenlasten Overige sociale lasten 2022 4.605 311 1.021 5.937 1.010 676 7.623 De personeelskosten kunnen als volgt worden gesplitst: (bedragen in euro's x 1.000) Personeelskosten Financieringsbedrijf Personeelskosten Ontwikkelingsbedrijf 2021 4.115 24 802 4.941 869 549 6.359 2022 2021 3.573 4.050 7.623 2.756 3.603 6.359 Het gemiddeld aantal in de groep werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteiten, bedroeg: 2022 Financieringsbedrijf Ontwikkelingsbedrijf 26,4 31,2 57,6 Het gemiddeld aantal in het buitenland werkzame werknemers bedroeg 0 (2021: 0). 2021 22,5 30,0 52,5 Jaarverslag 2022

79 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication