89

88 Enkelvoudige resultatenrekening gesplitst per bedrijf Financieringsbedrijf (bedragen in euro’s x 1.000) Netto-omzet Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Rentelasten en soortgelijke kosten Uitkomst der financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Ontwikkelingsbedrijf (bedragen in euro’s x 1.000) Netto-omzet Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Rentelasten en soortgelijke kosten Uitkomst der financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen 2022 - 1.910 1.910 3.573 104 921 4.598 20.221 -7.045 -38 13.138 10.450 - - 10.450 2022 5.104 124 5.228 4.050 126 1.052 5.228 - - - - - - - - - 2021 - 1.938 1.938 2.756 98 675 3.529 4.981 -1.237 -123 3.621 2.030 - - 2.030 2021 4.431 91 4.522 3.603 131 788 4.522 - - - - - - - - - Jaarverslag 2022

90 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication