95

94 Bijlage 4: Overzicht materiële onderwerpen LIOF naar SDGs en GRI # Materieel thema Omschrijving 1 Diversiteit en inclusie Waarborgen en nastreven van D&I (intern en extern) D&I waarborgen en nastreven in de toepassing van onze instrumenten Bewustwording van unconscious bias 2 Transitie Gezondheid Health innovaties sneller naar de markt helpen Meer aandacht naar innovaties op gebied van preventie Meer aandacht naar innovaties op gebied van food & nutrition 3 Transitie Energie Waterstof als duurzame, alternatieve energiedrager Verduurzaming van mobiliteitssector Inzicht creëren en aansporen tot actie op gebied van energie-efficiëntie 4 Transitie Circulariteit Inzetten waar de potentie voor grondstoffenreductie het grootst is Financiering mogelijk maken voor circulaire ondernemers Circulaire innovatie ondersteunen Circulaire bedrijfsvoering stimuleren Gerelateerde SDG 5, 10 & 16 Gerelateerde GRI (ntb) GRI401-1 GRI405-1-b GRI405-2-a 2, 3 & 9 7, 11 & 13 GRI302-1 GRI302-4-a GRI305-1 GRI305-2 6, 11, 12 & 13 GRI306-1-a GRI306-2-c GRI303-1-c GRI301-1 GRI301-2-a GRI301-1 GRI306-2-a GRI301-2-a GRI301-3-a 5 Transitie Digitalisering Verbinden en versnellen van digitalisering op de voor Limburg kansrijke gebieden (digital health, smart manufacturing & supply chain, agrotech, Ecommerce, smart services) Ondersteunen van ondernemers middels het digitale netwerk 6 Maatschappelijk rendement Duurzaam ondernemerschap in de regio aanjagen en kansen bieden Aanjagen van duurzaam concurrentievermogen en samenwerking Versterken van de ecosystemen en de samenwerking in Limburg en de Euregio License to operate: Middels onze instrumenten mede zorg dragen voor een aantrekkelijke en leefbare regio 7 Financieel rendement Instandhouden van vermogen LIOF als 'means to operate' Risicobereidheid en risicomanagement Aandeelhoudersinstructie volgen Jaarverslag 2022 2 & 9 8 & 9 GRI203-1 8 GRI201-1-a

96 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication