13

”Een goede verpleegkundig specialist hartfalen is de essentiële tussenpersoon. Ik zie dat de huisarts nu veel makkelijker contact opneemt met de verpleegkundige die al veel acute zorg kan oplossen. Dat is winst.” HET ‘EERSTE STUKJE’ Lucas: “We zagen rond 2010 dat het aantal hartfalenpatiënten enorm toenam en dat de overheid meer patiënten in de eerste lijn wilde laten behandelen. In die tijd functio - neerde iedereen sterk vanaf zijn of haar eilandje. Huisartsen wilden vasthouden aan eigen richtlijnen en schreven met name orale medicatie voor. Grofweg 50 procent van hartfalen wordt veroorzaakt door coronair lijden en dan zijn tabletten veelal niet de oplossing. Je onthoudt de patiënt dan van goede zorg. We hebben voorgesteld dat de cardiologen ‘het eerste stukje’ doen; controle of er daadwerkelijk sprake is van hartfalen, de diagnose en de start van de behandeling. Dat kan dus ook het vervangen van een hartklep zijn, een dotterbehandeling of een omleidingsoperatie. Angst dat de patiënten in de tweede lijn zouden blijven was onnodig; met goede instructies van verpleegkundigen komen veel patiënten weer terug.“ “Grofweg 50 procent van hartfalen wordt veroorzaakt door coronair - lijden en dan zijn tabletten vaak niet de oplossing!“ WONDERLIJK SNEL Het begon met een enquête die in Alphen aan de Rijn verstuurd is naar patiënten van de hartfalenpoli en naar huisartsen. Een van de vragen aan de huisartsen was: Wilt u nadenken over een samen werkings - verband? Zes huisartsen reageerden hier op. Lucas: “We hebben uit gelegd dat we met een gezamenlijk probleem zaten dat we dan ook samen moesten oplossen. Uiteindelijk is met twee cardiologen – Petra van Pol en ikzelf –, zes huisartsen, twee verpleegkundig specialisten en één verpleegkundig specialist uit eerste lijn gekeken naar de huidige knelpunten en mogelijke oplos singen. Het ging wonderlijk snel: na die zes bijeen komsten lag er al een uitgewerkt protocol, een Regionale Trans - murale Afspraak Hartfalen.” DUIDELIJKE ROUTING Eysink Smeets: “Onze regionale trans - murale afspraken zijn mede gebaseerd op ESC-richtlijn en zijn inmiddels als voorbeeld gebruikt voor andere regio’s. NVVC Connect is hierin de linking pin. De routing van ons keten proces is helder. Zodra de patiënt stabiel is, gaat deze terug naar de huisarts.” Niesing: “Uiteindelijk komen alle patiënten terug in de eerste lijn. Nu vooral nog de matig vitale mensen en ouderen met pallia - tief hart falen. In het ziekenhuis wordt heel bewust afscheid van deze patiënten en de laatste fase verloopt onder begelei ding van de huisarts. Er zijn goede manieren om comfortabel te kunnen zijn in laatste fase thuis. Daar worden we ook regelmatig voor bedankt door familieleden.” WINST Van Duijn: “Het is voor ons winst dat een derde van de hartfalenpatiënten die in de eerste lijn niet de juiste zorg kreeg, die nu wel krijgt. Door Connect weten huisartsen veel beter waar ze het over hebben en worden patiënten stukken beter behan - deld. Er is meer deskundigheid door scholing en door de netwerken die zijn gebouwd. Controles in de eerste lijn zijn kwalitatief beter en er wordt makkelijker terugverwezen van de tweede naar de eerste lijn.” Niesing: “Door Connect is de awareness voor hartfalen in de eerste lijn enorm toegenomen. We hebben het gevoel dat we vaker mensen verwezen krijgen in een eerdere fase van de aandoening en niet alleen in de acute setting zoals voorheen.” “Er is meer deskundigheid door scholing en door de netwerken die zijn gebouwd.” “We moeten dit vliegwiel draaiende houden”, stelt Eysink Smeets. “De kennis op peil houden en nieuwe zorgverleners goed inwerken. Het mooie is dat dankzij alle ‘lessons learned’ bij hartfalen we binnen twee jaar eenzelfde opzet hebben kunnen realiseren voor atriumfibrilleren.” De impact van goede hartfalenzorg wordt vaak onderschat. Ook in Nederland. De winst op gewonnen levensjaren en kwaliteit van leven is echter groot. Een goede samenwerking tussen HF-verpleegkundigen, huisartsen, praktijk - ondersteuners en specialisten is een voorwaarde. CONNECT maakt dit mogelijk! Dirk Lok (Connect Hartfalen) 13 |

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication