14

ORGANISATIES SLAAN DE HANDEN INEEN Hartfalen, atriumfibrilleren en pijn op de borst eerder opsporen en zorgen dat iedereen de behandeling krijgt die het best bij hem of haar past. Om dat te bereiken werken vier organisaties die actief zijn in verschillende disciplines van het cardiovasculaire veld de komende drie jaar samen. Foto v.l.n.r.: Anke Vervoord (Harteraad), Marina Senten (Hartstichting), Wia Timmerman (NVVC) en Wiek van Gilst (DCVA) NVVC, de Hartstichting, Harteraad en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) hebben daartoe een overeenkomst onder - tekend. De volgende stap is dat er diverse projecten en pro gram ma’s worden ont wik - keld om bestaande kennis rond hartfalen, atrium fibrilleren en pijn op de borst daad - werkelijk toegepast te krijgen in de zorg. HARTFALEN EERDER HERKENNEN Een van de eerste uitingen van de nieuwe samenwerking is een programma om mensen met symptomen van hartfalen eerder in beeld te brengen bij de huisarts. Door de diagnose hartfalen eerder te stellen, kan de onderliggende oorzaak eerder worden opgespoord en de behan de - ling eerder worden gestart. Zo kunnen patiënten hun levenskwaliteit langer behouden. Vorig jaar ontvingen 30.000 mensen in de leeftijd van 65 tot 80 jaar een brief van de Hartstichting waarin werd uitgelegd NIEUWE SAMENWERKING ROEPT OP OM HARTFALEN EERDER TE HERKENNEN 14 | welke klachten op hartfalen kunnen wijzen en waarom het belangrijk is niet met deze klachten rond te blijven lopen. De Hartstichting adviseerde bij het herkennen van de klachten een afspraak te maken bij de huisarts. Deze pilot was succesvol en dit jaar wordt dezelfde brief verstuurd naar een grotere groep mensen. SLEUTELROL HUISARTS Behalve de patiënt zelf, heeft de huisarts een sleutelpositie om hartfalen vroeg te herkennen. Huisarts en onderzoeker Frans Rutten: “We merken in de praktijk dat patiënten de klachten bagatelliseren en andere verklaringen zoeken, zoals leeftijd, een andere ziekte of stress. Pas als de huisarts goed doorvraagt komt de moge -

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication