4

COLUMN HARTERAAD Wanneer je aan mensen vraagt wat gelukkig zijn voor hen betekent, dan komt in de opsomming vrijwel altijd gezondheid voor. Op welke manier kunnen we mensen daarbij helpen en ondersteunen zodat we gezondheid en daarmee geluk bevorderen? Anke Vervoord directeur Harteraad Harteraad spreekt dagelijks met mensen over hun gezondheid. De behoeften die daaruit voortkomen zijn divers. Maar wat nagenoeg alle mensen willen is: • BEGRIJPELIJKE INFORMATIE • BETROUWBARE INFORMATIE • ZELF EENVOUDIG KUNNEN BIJDRAGEN AAN HUN GEZONDHEID • AANDACHT VOOR HUN VRAGEN OF ZORGEN IN RELATIE TOT HUN GEZONDHEID • GERUSTSTELLING Een aantal van dit soort zaken staat onder druk binnen het huidige zorgsysteem. Onderzoek van Harteraad geeft aan dat mensen zelf op zoek gaan naar apps en andere hulpmiddelen om de eigen gezond - heid op onderdelen te verbeteren. Maar dan dringt de vraag zich op: wat is passend in mijn situatie? Hoe betrouwbaar is iets dat ik uit de appstore haal? Daarbij worden de ervaringen van anderen gemist. BEELD IN 2025 Het is 2025 als mevrouw Tewarie vanuit haar persoonlijke gezondheidsomgeving contact zoekt met de centrale. Ze is bekend met hartritmestoornissen en haar hart gaat tekeer. In de digitale omgeving heeft ze rechtstreeks toegang tot een team van mensen en instrumenten die haar helpen bij haar gezondheid. Via telemetrie, een gevalideerd instrument, wordt gemeten hoe het met haar hartritme is en of er sprake is van een stoornis. Mevrouw Tewarie ontvangt al snel de uitslag; er is wel sprake van een sterk verhoogde hartslag maar niet van een hartritmestoornis. Ze wordt in contact gebracht met een ervaringsdeskundige op dit terrein. Ze deelt haar schrik en wordt gerustgesteld. Ze ontvangt praktische informatie en tips. Onder andere om met een wearable zelf haar hartslag te volgen. De vraag, de meting en het contact worden door mevrouw Tewarie opgenomen in haar gezondheidsomgeving. Ze bepaalt zelf of ze hier anderen ook toegang toe geeft. Dit kan handig zijn als er zich een volgende keer weer iets voordoet. Via de wearable houdt mevrouw Tewarie nu regelmatig haar hart - slag bij. Op deze manier leert ze zichzelf en haar hart beter kennen en voelt zich zeker - der. Ook die gegevens zet ze in haar gezondheidsomgeving. Zo wordt de aandacht en zorg vanuit mevrouw Tewarie ingericht en georgani - seerd. Harteraad werkt eraan om dit te realiseren. Samenwerking met NVVC Connect, huisartsen(organisaties), verpleeg - kundigen, ervaringsdeskundigen en tal van anderen die kunnen helpen de gezondheid DE JUISTE ZORG VOOR MEVROUW TEWARIE IN 2025 4 | en de kwaliteit van leven van mevrouw Tewarie te verbeteren, is daarbij absolute noodzaak. Dit geldt eveneens voor instanties in de gemeente waar mevrouw Tewarie woont. Doordat ze zelf let op de patronen achter haar verhoogde hartslag, valt het haar op dat ze hartkloppingen krijgt wanneer ze door rekeningen en aanmaningen wordt geconfronteerd met betalingsachter - standen. Ook de CVRM-verpleegkundige merkte de hartkloppingen op in de persoonlijke gezondheidsomgeving. Via haar komt mevrouw Tewarie in contact met het sociaal wijkteam in haar gemeente en krijgt ze, ook op dit vlak, passende ondersteuning. Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen https://harteraad.nl

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication