15

01 20 BeLeIDspROgRaMMa 2020–2023 Met vier thema’s ‘Klaar voor de toekomst’ WADDINXVEEN - Medio januari heeft het bestuur van OnderhoudNL het beleidsprogramma voor de komende drie jaar vastgesteld. Dit programma bevat tal van activiteiten waarmee de lidbedrijven én hun medewerkers hun positie kunnen versterken. Ook moet het programma de vereniging als collectief verstevigen. Want om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen, is samenwerking meer dan ooit noodzakelijk. O nderhoudNL zet in op vier programma’s, die ook tijdens de Ondernemersdag in november vorig jaar zijn gepresenteerd: 1. Klimaat 2. Ontwikkeling 3. Ketensamenwerking 4. Arbeidsverhoudingen Bestuursvoorzitter Henk den Boer is ervan overtuigd dat deze vier programma’s iedereen in de bedrijfstak aangaan. “Ook al merk je er niet meteen iets van. De maatschappij verandert, we moeten zelfs al antwoorden hebben op vragen die nog gesteld zullen gaan worden vanuit de markt. Er ontstaan nieuwe collectieven in de samenleving, de zogeheten ‘zelforganisatie’ zie je op allerlei terreinen: opdrachtgevers die bijvoorbeeld gezamenlijk energie of onderhoud inkopen. Of collega-bedrijven die met elkaar zelf zaken regelen. OnderhoudNL is er in ieder geval voor alles wat de leden individueel niet of minder makkelijk kunnen realiseren: een goede cao, goed onderwijs, een krachtige stem in de politieke lobby en ga zo maar door. Dat doen we dus samen, want OnderhoudNL is van de leden. We willen dan ook niet óver de ondernemers en hun werknemers praten, maar mét hen.” Werknemersplatform Het sterkst komt dit uitgangspunt naar voren binnen het programma Arbeidsverhoudingen. “Op dat gebied moeten we nog veel meer naar elkaar luisteren”, stelt Den Boer. “Met het vormgeven van een platform van en voor alle werknemers willen we die groep raadplegen en input krijgen voor een nog betere cao en instrumenten waarmee de individuele medewerker zijn rol in het bedrijf kan versterken. Opleidingen die we nu al bieden ONDeRHOUDNL 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication