24

veILIg MeT veRF 01 20 sturen. Vanuit de wet is de verfleverancier verplicht om een veiligheidsinformatieblad te leveren zodat onderhoudsbedrijven veilig met de producten kunnen werken.” Waarom ontvangen de onderhoudsbedrijven de veiligheidsinformatiebladen? “Dat is een verplichting die staat beschreven in de Europese Verordening REACH (EG/1907/2006, artikel 31). Verfleveranciers en ook leveranciers van lijmen en kitten, inclusief de groothandel, moeten de veiligheidsinformatiebladen aan de afnemer verstrekken. Ze hebben daarvoor VeiligmetVerf.nl opgezet, een ruime database met veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) van zowel verfproducten, als van lijmen en kitten. Deze webapplicatie zorgt voor de verzending van veiligheidsinformatiebladen door de keten heen. Los van de verplichting is het ook van belang dat de afnemers aandacht hebben voor de eigen gezondheid van medewerkers.” 24 ONDeRHOUDNL Wanneer ontvangen de bedrijven zo’n VIB? “Bij elke eerste aankoop van een product waar risico’s aan kleven. Het gaat niet alleen om risico’s voor gezondheid en veiligheid van werknemers, maar ook om milieugevaren, zoals brandbaarheid of sterke reactiviteit van stoffen. Deze producten zijn te herkennen aan het gevaarsymbool op de verpakking. Als afnemer ontvangen ze dan per e-mail een rechtstreekse link naar het bijbehorende veiligheids informatieblad; eventuele latere updates volgen automatisch. Ik krijg vaak e-mailtjes van boze ondernemers die geen e-mails met VIB’s willen ontvangen en dit zien als spam. Ik leg dan altijd uit dat het wettelijk verplicht is om deze te Wat moeten de ondernemers doen met de VIB’s? “De VIB’s bevatten onder andere informatie over de gezondheidsrisico’s van de producten en de te nemen voorzorgsmaatregelen. De onderhoudsbedrijven zijn als professionele gebruiker van deze producten verplicht kennis te nemen van de veiligheidsinformatiebladen en hun medewerkers te instrueren. Ook zelfstandig werkende schilders worden geacht kennis te hebben van de veiligheidsinformatie. De informatie moet dan ook aanwezig zijn op de projectlocatie. Inspectie SZW controleert hier nauwgezet op. De inspecteurs kijken welke producten er binnen het bedrijf gebruikt worden, en als dat nodig is, of er dan ook VIB’s van aanwezig zijn. Vervolgens wordt gekeken of het VIB gebruikt wordt/vertaald is naar de werkvloer, bijvoorbeeld in de werkinstructie. De VIB’s mogen zowel in hard copy als digitaal aanwezig zijn op de werkplek, zolang de werknemers er maar gemakkelijk toegang toe hebben.”

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication