34

peNsIOeN 01 20 vorig jaar stond de actuele dekkingsgraad op 107,8%. Vorig jaar was het even spannend, maar het is daarna weer aangetrokken. We zitten nu in herstel en streven naar een dekkingsgraad van tenminste 125%.” Gian Ernes Gian: “Waarom is gezamenlijk beleggen via een pensioenfonds beter dan individueel beleggen?” Mark: “Omdat het meer rendement oplevert, fiscale voordelen kent en je de risico’s deelt. Ben je in staat om zelf zulke hoge rendementen te halen? Ben je bereid risico’s te nemen? Wij kunnen dat doen omdat we op hele lange termijn kijken. En er is een goed geregeld nabestaandenpensioen. Als een schilder op zijn vijftigste overlijdt, krijgt zijn partner een volwaardig nabestaandenpensioen.” Gian: “Hoe goed is het rendement van BPF Schilders eigenlijk?” Mark: “De afgelopen 10 jaar hebben we gemiddeld 9% per jaar verdiend. Vorig jaar maar liefst 18% rendement. De dekkingsgraad is echter vrijwel hetzelfde gebleven, doordat de rente behoorlijk is gedaald. Eind 34 ONDeRHOUDNL Gian: “Kan een flinke crisis een gat slaan in het resultaat van het pensioenfonds?” Mark: “Op zich wel, maar BPF Schilders belegt met een langetermijnvisie. Alle pensioenen die mensen nu hebben opgebouwd kunnen we naar verwachting gewoon uitkeren, want de dekkingsgraad is boven de 100%. Hoewel het één grote pot is, heeft iedereen individuele aanspraken opgebouwd. Het is dus niet zo dat we de pensioengerechtigden van nu het geld geven en dat er dan voor de anderen niets over is.” Gian: “Belegt BPF Schilders in fossiele brandstoffen?” Mark: “We zijn terughoudend met het beleggen in bedrijven die veel CO2 uitstoten. Dat wil niet zeggen dat we niet in fossiele brandstoffen zitten. Aardgas is relatief schoon ten opzichte van bijvoorbeeld steenkolen.” Gian: “En in hernieuwbare energie?” Gian: “Kan BPF Schilders een deel van het vermogen ook investeren in de eigen deelnemers? Bijvoorbeeld door het aanbieden van hypotheken? Dan gaat het pensioenfonds op jongere leeftijd leven bij deelnemers.” Mark Rosenberg Mark: “Ja, in windparken en zonnepanelen. De opdracht is om duurzame beleggingen te doen, mits ze voldoende rendement opleveren. Met 8 miljard vermogen hebben we invloed op wat er in de wereld gebeurt, daar moeten we goed mee omgaan. We steken het geld dus niet in controversiële zaken, zoals wapens. Ook tabak hebben we uitgesloten. We zijn continu in gesprek over het verder aanscherpen van ons duurzaamheidsbeleid. Hoe kunnen we onze beleggingen bijvoorbeeld beter beschermen tegen klimaatrisico?”

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication