6

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 01 20 (B-VCA). In het instructielokaal voeren ze onder leiding van een docent praktijkopdrachten uit. BBL en BOL Hilbert Elfring van De Technische in Nijmegen en Marjo Crijns, directeur van Summa College in Eindhoven, zijn beiden onder andere verantwoordelijk voor de schildersopleiding binnen hun roc. “We hebben hier rond de zestig leerlingen”, vertelt Hilbert, “verdeeld over drie opleidingsjaren. Alle leerlingen starten in de bol, omdat we zien dat leerlingen in het begin meer tijd nodig hebben om alle stof te verwerken. Halverwege het traject van drie jaar maken we een switch naar de bbl.” Het Summa College telt ongeveer tachtig leerlingen in de schildersopleiding. “Wij kennen alleen bbl, geen bol. Bij ons doen studenten 2 jaar over niveau 2 opleiding Schilderen en dan nog 1 jaar over niveau 3, gezel schilder”, legt Marjo uit. “Het betreft een traject van zogenoemde gestapelde opleidingen, op verzoek van de branche.” D e regionale opleidingscentra verzorgen de theorie van de opleiding tot schilder, zowel voor de beroepsopleidende leerweg (bol) als de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Op school komen de technische 6 ONDeRHOUDNL begrippen aan bod die de leerlingen als schilder moet kennen. Ook krijgen ze les in vakken als rekenen, Nederlands en loopbaan & burgerschap. Daarnaast is er aandacht voor onderwerpen als veiligheid, gezondheid en milieu samen opleiden Praktijk en theorie blijken op de roc’s dicht op elkaar aan te sluiten. De leerlingen van het Summa College bijvoorbeeld, volgen alle theorie- en praktijklessen op de locatie van de Schildersvakoplei

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication