7

01 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN ding in Nuenen. “De instructeur van de Schildersvakopleiding en de docenten van het roc doen samen het programma”, aldus Marjo. Ook in Nijmegen zijn de lijnen met de Schildersvakopleiding kort: “We maken samen het onderwijs”, zegt Hilbert. “Onze docenten staan vaak ook in de praktijk les te geven.” solide netwerk Marjo en Hilbert constateren dat er de afgelopen jaren veel is veranderd binnen de Schildersvakopleidingen. Zo ziet Marjo dat er goed wordt gekeken naar de meerwaarde voor de aangesloten leerbedrijven en actief wordt gewerkt aan een vast netwerk. “Daar hebben wij als school profijt van.” “Ze zitten dicht op de praktijk en hebben een solide netwerk”, vindt Hilbert. “Daar betrekken ze ook leveranciers bij voor input over noviteiten. Ze bieden leerlingen ook plusprogramma’s om onderdelen extra te oefenen die bij de bedrijven waar ze zijn uitgeplaatst niet altijd voldoende aan bod kunnen komen. Dat heeft positieve effecten op de examenresultaten.” Concurrentie In de slag om de leerling zou je kunnen denken dat de scholen stevige concurrenten van elkaar zijn. Niets is minder waar. “Het gaat “Wij schrijven samen met het bedrijfsleven het onderwijsprogramma, gebaseerd op het kwalificatiedossier met specifieke toevoeging uit de regio. We richten dat heel erg op de praktijk, daardoor spreken we een brede doelgroep aan. Met de instructeur van de Schildersvakopleiding vormt de schooldocent een hecht team, ieder vanuit zijn eigen rol. De instructeur richt zich op de vakvaardigheden, de docent begeleidt het leerproces, doet studiebegeleiding en pakt zorgvragen op. We overleggen regelmatig met een klankbordgroep van bedrijven over wat zij nodig hebben en wat er speelt in de praktijk. Dat kunnen wij dan weer verwerken in onder andere keuzedelen. Het binnen krijgen van voldoende leerlingen is dé uitdaging. Samen met de andere branches promoten we de sector ‘techniek en gebouwde omgeving’ op vele plekken, ook op basisscholen. Aan leden van OnderhoudNL zou ik willen zeggen: klaag niet over het onderwijs, ga in gesprek en maak het samen beter. Sluit je als leerbedrijf aan bij de Schildersvakopleiding, dat zijn goede partners voor ons. Hoe meer bedrijven zijn aangesloten, hoe beter we de vakopleidingen voor de toekomst kunnen behouden!” Bart van Laerhoven, onderwijsmanager Curio Breda ONDeRHOUDNL 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication