19

02 20 CORONaCRIsIs zegt Ruben Grevers, manager vastgoed van Accolade. “We hebben de huurders dan ook meegenomen in het traject. Ook onze andere onderhoudspartners hebben meegewerkt.” Heldere informatie In de aanpak worden instructies beschreven voor vier werksoorten: buitenwerk waarbij men niet in de woning hoeft te zijn, buitenwerk waarbij men kort in de woning moet zijn (zoals glasvervanging), binnenwerk in grotere ruimtes (waar meer mensen op 1,5 meter kunnen werken) en binnenwerk in kleinere ruimtes zoals badkamers en toiletten (waar 1 vakman kan werken). De instructies zijn vertaald naar heldere informatie voor de medewerkers én de bewoners. En zo kwamen er posters, folders en filmpjes. Reuring Om de bewoners ook nog persoonlijk te kunnen blijven spreken, werd een mobiele salon ingericht. Van Asten: “Onze uitvoerders en bewonersconsulenten kunnen zo op veilige afstand een gesprek voeren met bewoners. Dat directe contact blijft belangrijk als je werkzaamheden doet bij mensen thuis.” De bewoners waarderen de aanpak. “We dachten dat mensen huiverig zouden zijn om ons binnen te laten, maar het tegendeel is gebleken”, aldus Grevers. “Men wil graag dat het onderhoud wordt gedaan. Vooral ouderen vinden de reuring in hun omgeving wel fijn nu ze verder nauwelijks bezoek ontvangen.” Nieuwe werkelijkheid De heren zijn zich ervan bewust dat de huidige werkwijze de nieuwe werkelijkheid is. “Het concept moet zich in de praktijk bewijzen”, stelt Grevers. “Wekelijks hebben we overleg met elkaar. Ervaringen van de werkvloer verwerken we in de aanpak. Inmiddels zijn zes onderhoudsbedrijven op projecten gestart en wekelijks komen er projecten bij.” De initiatiefnemers delen hun aanpak graag: “Hoe meer onderhoudsbedrijven en corporaties het toepassen, hoe beter.” Rgs Van Asten waardeert de bijzondere samenwerking: “Het is geweldig dat een opdrachtgever ons zo de ruimte geeft en meezoekt naar mogelijkheden om continuïteit te garanderen, niet alleen voor Wits, maar ook voor Accolade en de andere RGSketenpartners. We trekken gelijk - waardig op en vertrouwen elkaar. Zo is resultaatgericht samenwerken bedoeld.” Grevers is het daar roerend mee eens: “Een crisis kan voor een kloof zorgen, maar dat is bij ons niet het geval. We hebben een gezamenlijk belang en al flink geïnvesteerd in een goede relatie. Daar plukken we nu de vruchten van. Je kunt gerust stellen dat die anderhalve meter afstand bij ons zorgt voor meer verbinding!” ONDeRHOUDNL 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication