23

02 20 CORONaCRIsIs Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL ‘Crisis is communicatie’ V oorzitter Henk den Boer: “We hadden al vrij snel besloten niet meer fysiek bij elkaar te komen. Via het online overleg elke dinsdag en vrijdag hielden we gezamenlijk de vinger aan de pols. Twee vragen stonden daarbij centraal: waar worden de leden mee geconfronteerd en hoe kan OnderhoudNL hen in deze periode van dienst zijn?” Op de agenda van het crisisoverleg stonden steeds de volgende onderwerpen: 1. Een protocol: hoe kunnen we doorwerken? “Uiteraard waren we na de intelligente lockdown gericht op het zoveel mogelijk laten doorgaan van het schilderen onderhoudswerk, omdat dit vooral buiten plaatsvindt. Maar ook binnen kan onderhoud door, met in achtneming van maatregelen. Samen met Bouwend Nederland en Techniek Nederland was de sector de eerste met een goedgekeurd protocol. Zie hier het belang en nut van collectieve belangenbehartiging!” 2. Steunmaatregelen: welke regelingen gaan er komen voor ondernemers en waar moeten wij onze lobby op richten zodat onze sector er ook voor in aanmerking komt? Den Boer: “We hebben met succes gelobbyd voor aanpassing van de NOW-regeling omdat daarin geen rekening was gehouden met bedrijven die te maken hebben met seizoensinvloeden, zoals ook in onze branche het geval is. Daarin trokken we samen op met de gespecialiseerde aannemers van AFNL, de stukadoors e.d. van de NOA en Cumela, de brancheorganisatie voor groen, grond en infra . De regeling is kortgeleden hierop aangepast. Nu richt onze lobby zich op de NOW 2.0.” 3. Informatievoorziening aan de leden: is de organisatie goed bezig om de loketfunctie te vervullen? ‘Crisis is communicatie’, dus betekende corona een enorme hoeveelheid informatie filteren en beschikbaar stellen aan de leden. “We hebben een omvangrijk coronadossier op de nieuwe website gelanceerd met onder andere best practices van leden zodat creatieve oplossingen voor iedereen beschikbaar zijn. Dat wordt gewaardeerd: per dag hebben we 3.000 tot 4.000 paginaweergaven. Uit het belangeloos delen van elkaars goede ideeën bleek trouwens wel de saamhorigheid van onze leden!” 4. Juridische en arbeidsrechtelijke zaken: wat te doen als opdrachtgevers aankondigen opdrachten te annuleren? Of als een werknemer vanwege angst voor besmetting weigert te ONDeRHOUDNL 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication