7

02 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN Aliki Boef, adviseur SBB: ‘Hoe enthousiaster je bent over het vak, hoe beter’ S BB erkent en ondersteunt de leerbedrijven die mbo-leerlingen een stage of leerbaan aan willen bieden. De organisatie spant zich in voor goede samenwerking tussen de school en het leerbedrijf in de regio en zorgt ervoor dat er voldoende en goede leerbedrijven zijn. Zo krijgen mbo-leerlingen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En kunnen de bedrijven beschikken over vakmensen die ze nodig hebben. Een andere taak van SBB is het bijhouden van de kwalificatie dossiers. Daarin staat wat de leerlingen moeten weten en kunnen om een diploma te halen. SBB werkt hierin samen met de bedrijven en de onderwijs instellingen. Bedrijfsbezoeken Aliki Boef is adviseur praktijkleren bij SBB. In haar regio (het Groene Hart en een deel van de provincie Utrecht) is zij contact persoon voor leerbedrijven in de bouw- en onderhoudssector en de mbo- scholen. Zij bezoekt de bedrijven die erkend leerbedrijf willen worden. De erkenning is een voorwaarde om een leerling op te mogen nemen. “Ik ga na of de leerling bij het bedrijf alle werkzaamheden kan doen die voor de opleiding nodig zijn. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat een leerling wekenlang staat te schoonmaken en schuren. Ook onderzoek ik of het bedrijf tijd kan en wil maken voor goede begeleiding en daarvoor een praktijkopleider/leermeester beschikbaar heeft die die rol wil vervullen. Tot slot kijk ik ook naar veiligheidsaspecten.” Doorwerken Vanwege de coronacrisis kan Aliki al enige tijd niet op bedrijfsbezoek. “Contacten met al erkende leer bedrijven onderhoud ik nu per telefoon, maar voor nieuwe aanvragen moet ik toch echt bij het bedrijf langs, dat mag momenteel niet.” SBB werkt er in tijd van corona hard aan om passende oplossingen te vinden voor de tekorten aan stageplekken en leerbanen die ontstaan in verschillende sectoren waar het werk niet of minder door kan gaan. “Gelukkig wordt er in de bouw en het onderhoud nog volop doorgewerkt, ook doordat de leerlingen veel worden opgeleid bij de Schildersvakopleidingen.. Hier en daar is er wel wat stagnatie wanneer een leerling bijvoorbeeld niet over eigen vervoer beschikt om naar een project te gaan. Op sommige plaatsen kunnen ze niet mee in de bedrijfsbusjes.” Workshops Speciale aandacht heeft Aliki in haar adviseursrol voor de leermeester. “Een leerling succesvol opleiden staat of valt met de bekwaamheid en motivatie van de leermeester. Leerlingen kopiëren het gedrag van hun begeleider, dus hoe enthousiaster je bent over het vak, hoe beter.” Aliki verzorgt workshops voor leermeesters waarin zij hen bewust maakt van het verschil tussen begeleiden en opleiden. Ze geeft daarbij concrete hand vatten voor de communicatie. “Hoe stel je vragen? Heb je aandacht voor de persoon en weet je jouw vaktrots over te brengen? Deze workshop bieden we momenteel als online module aan, met steeds vier deelnemers, dat werkt heel goed.” ONDeRHOUDNL 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication