8

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 02 20 Over de schilders- en onderhoudsbranche is ze wel enthousiast, maar tegelijkertijd ziet ze dat de branche worstelt met een imagoprobleem. “Ik zie zeker bedrijven die er gevoel voor hebben om leerlingen op te nemen en hen op leuke projecten aan het werk zetten. Ze willen het graag goed doen. Leerlingen blijven na hun opleiding graag bij zo’n bedrijf werken. Als je meer leerlingen wilt interesseren voor een toekomst in de schilders- en onderhoudsbranche, dan vraagt dat naar mijn idee een cultuuromslag: wat voor branche wil je zijn, bied je interessant werk en een goede beloning? En hoe communiceer je dat?” Maatwerkonderwijs Aliki is als adviseur ook betrokken bij verschillende pilots praktijk leren voor speciale doelgroepen. Het BORIS-project bijvoorbeeld, waar OnderhoudNL ook aan mee doet. Dit is een opleidingstraject voor leerlingen uit het speciaal onderwijs die minder goed in staat zijn om een regulier mbo-diploma te halen, maar die op onderdelen wel op mbo-niveau kunnen functioneren. Zij kunnen verschillende praktijkonderdelen uit de bbl-opleiding volgen bij een leerbedrijf. Alle onderdelen die ze met succes afsluiten, worden vastgelegd in een praktijk verklaring, een document waarmee ze hun kennis en vaardig heden bij solliciteren kunnen aantonen. “Deze opzet werkt goed, de leerlingen zijn heel gemotiveerd en kunnen vaak veel meer dan men denkt en dan ze zelf denken.” Er worden momenteel ook pilots opgezet voor volwassenen die geen ervaring of opleiding hebben in het schildersvak. “Dit is echt maatwerkonderwijs dat succesvol kan zijn, maar ook hierbij geldt dat goede leermeesters van belang zijn voor de begeleiding.” John van der Hoeven 8 ONDeRHOUDNL

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication