13

04 21 ondernemen D e oorzaak van de prijsstijgingen bleek in de beschikbaarheid en aanlevering van de grondstoffen van de materialen te liggen. Gelijktijdig heeft een tekort aan beschikbare aardgasvoorraden in grote delen van Europa geleid tot exponentieel gestegen energieprijzen. Vanuit de OnderhoudNL-ledenkring worden hierdoor vooral de industriële bedrijven getroffen. Poedercoaten en natlakken, met name het voorbehandelingstraject en het droog/moffelproces, zijn energieintensief. Dat, in combinatie met de krachtige afzuig- en luchtbehandelingssystemen en forse afvalwaterzuiveringen, zorgt ervoor dat de (energie)kosten verder oplopen. Prijsstijgingen glas De glasbedrijven kregen het daarnaast flink voor hun kiezen met een bijna constante stroom van prijsstijgingen uit de wereldmarkt. Isolatieglas, brandwerend glas, (verzilverd)float glas, gelaagd glas, gehard glas en figuurglas werden vanuit de glasindustrie vrijwel wekelijks in prijs verhoogd. Maar ook in de kleinmaterialen tikte het door: raamventilatie, suskasten, stelblokjes, zwelband, zonweringdoek en screens, zelfs cleaner werd 20% duurder. welke mogelijkheden zijn er? 1. Doorberekenen prijsstijging vastleggen Het begint voor u als opdrachtnemer met het vastleggen van wat beide partijen afspreken in de offerte/ overeenkomst en/of de algemene voorwaarden. Wij adviseren in de nieuwe offerte/overeenkomst op te nemen dat eventuele prijsstijgingen zullen worden doorberekend, dan wel dat de offerte slechts 14 dagen geldig is (omdat u met bijna ‘dagprijzen’ van materialen te maken heeft). Ledenadvies helpt u graag met het opstellen van een dergelijke tekst: bel 088-0188155. 2. In gesprek gaan en blijven met opdrachtgever Een opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor prijsstijgingen en uitloop in uitvoering van een project. In dat geval kan de opdrachtgever ervoor kiezen versnellingsmaatregelen te treffen, het werk te beperken, te vereenvoudigen of (gedeeltelijk) te staken. Alleen de opdrachtgever informeren is onvoldoende. Ga in gesprek en blijf in gesprek zolang als nodig is. Onzeker is hoe eventuele rechtspraak omgaat met de prijs stijgingen ten gevolge van de coronapandemie, of beter gezegd in wiens risicosfeer deze vallen. OnderhoudNL heeft opdrachtgevers, zowel woningcorporaties als verzekeraars (voor de glaszetbedrijven), schriftelijk geïnformeerd dat deze situatie niet alleen kan leiden tot vertraging van lopende projecten, maar onderhoudnl 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication