22

Pensioendialoog 04 21 Rob: Hoe ziet die balans tussen risico en rendement eruit? Evalinde: “Om rendementen te kunnen behalen, moeten we risico’s nemen. Rente- en valutarisico’s dekken we deels af. Bij beleggingen in aandelen nemen we marktrisico. We mogen echter nooit meer risico nemen dan is afgesproken met de sociale partners. Ook de Nederlandse Bank stelt daarin grenzen. En eens in de twee jaar vragen we de deelnemers hoe zij aankijken tegen risico.” Rob: “BPF Schilders behaalt al jaren een goed beleggingsresultaat. De afgelopen tien jaar lag het gemiddelde rendement op 8%, dat is hoger dan wat andere fondsen presteren. Hoe doen jullie dat?” Evalinde: “Voorop staat dat we steeds voor ogen houden voor wie we het doen en waarom. We hebben weliswaar een vermogen van 9 miljard euro om te beleggen, voor de deelnemers gaat het om het bedrag dat zij vanaf hun pensioenleeftijd in handen hebben. Dat schept verplichtingen, dus dat is onze basis: hoe groot is het bedrag dat we aan pensioenen verwachten uit te moeten keren? Vervolgens bepalen we welk rendement we daarvoor moeten behalen, welke risico’s we dan moeten nemen en welk risico verantwoord is. Dat is een balans die we voortdurend in de gaten houden en afstemmen met sociale partners.” Rob: “Het vermogen is toegenomen, er is een positief rendement gehaald, maar de pensioenen worden niet geïndexeerd. Hoe leg je dat uit aan de deelnemers?” Evalinde: “Dat komt omdat de marktrente zeer laag is. We zijn trots dat we nog geen enkele keer hebben hoeven verlagen. Ik hoop dat we snel kunnen indexeren. Dat hangt niet alleen van het vermogen af, maar ook van de hoeveelheid pensioenuitkeringen die we moeten doen. Die verhouding wordt uitgedrukt in dekkingsgraad. Als we nu de pensioenen verhogen, dan blijft er minder over voor mensen die in de toekomst met pensioen gaan.” Rob: “Tien jaar geleden waren er nog 650 pensioenfondsen, nu iets meer dan 200. BPF Schilders is niet opgegaan of gaan samenwerken met andere fondsen. Waarom niet? Evalinde: “We sluiten samengaan of samenwerken niet uit, maar het is niet zo eenvoudig om een perfecte match te krijgen. Dan moeten de sectoren bij elkaar aansluiten en de dekkingsgraden niet te veel 22 onderhoudnl Rob Hagemans

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication