10

ONDERHOUDNL GARANTIE 04 22 Nieuw: leercirkels WADDINXVEEN - OnderhoudNL Garantie werkt voortdurend aan vernieuwing zodat de aangesloten leden zich nog meer kunnen onderscheiden op kwaliteit. Wat zijn de concrete plannen voor 2023? Mark Hulsen en Marianne Kortenbout van OnderhoudNL vertellen er meer over. Wat is het idee achter deze vernieuwing? Mark: “Als ondernemingsorganisatie ondersteunen we onze leden bij hun positionering als kwaliteitsbedrijf. Dat doen we onder andere met een goede screening aan de voorkant en bruikbare tools. Daarnaast introduceren we nieuwe kwaliteitscontroles en zetten we een leercirkel op.” Marianne: “Momenteel is er voor bedrijven die het garantielabel willen voeren een toetsing in de vorm van het Kwaliteitstraject, met na 3 jaar een update. Deze bedrijven passen ook de Algemene Consumentenvoorwaarden van OnderhoudNL Garantie toe. Daarmee is een bepaald kwaliteitsniveau richting de markt geborgd. We werken verder aan activiteiten waarmee de leden van OnderhoudNL Garantie deze kwaliteit nog meer kunnen benadrukken.” Welke activiteiten zoal? Mark: “De bestaande inspectiechecklist is geactualiseerd en we ontwikkelen nieuwe inspectiewaaiers, gebaseerd op de huidige normen voor schilderwerk. Deze kan de schilder zelf hanteren en gebruiken bij gesprekken met klanten. Hiermee laat hij direct aan de opdrachtgever zien wat de staat is van het te onderhouden pand/vastgoed. Hij wordt daarmee een 10 ONDERHOUDNL nog waardevoller gesprekspartner. Verder laten we, op verzoek van de deelnemers aan de Garantieregeling, opnieuw steekproefsgewijs kwaliteitscontroles doen door onafhankelijk deskundige Kees van Tilborg. Hij gaat langs bij deelnemers van OnderhoudNL Garantie tijdens de uitvoering van projecten en bespreekt de aanpak en kwaliteit van het werk. Dat heeft niet alleen meerwaarde voor de ondernemer zelf, het is ook leerzaam voor anderen zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast biedt het ons informatie om onze dienstverlening aan de leden verder te verbeteren.” Marianne: “Ook van geschillen valt meer te leren, bijvoorbeeld bij klachten over schilderwerk. Die willen we - anoniem - delen. Daarvoor gaan we volgend jaar een leercirkel opzetten. OnderhoudNL Garantieleden hebben het voordeel dat zij dankzij de Algemene Voorwaarden altijd kunnen terugvallen op een gedegen systeem wanneer zij er niet uitkomen met een klant. Een geschillencommissie van

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication