21

04 22 ALGEMENE LEDENVERGADERING vastgesteld en aangenomen. Wat waren dan deze besluiten? Een belangrijk besluit is de herbenoeming van voorzitter Henk den Boer voor een tweede termijn. Onder zijn leiding is OnderhoudNL de afgelopen vier jaar stevig op de kaart gezet bij relevante Haagse departementen en bij de werkgeversorganisaties in de Malietoren. “Ik kijk ernaar uit om het werk voor onze mooie vereniging de komende jaren voort te zetten”, aldus Den Boer. Imagocampagne Een ander in het oog springend besluit is het ontwikkelen van een grootschalige imagocampagne, die volgend jaar van start zal gaan. Deze is allereerst bedoeld om het onderhoud te ‘claimen’ als ons werkveld. Daarnaast willen we de onderhoudssector zichtbaar maken als een aantrekkelijke bedrijfstak met vakbekwame mensen die dagelijks essentieel werk doen voor de verduurzaming van Nederland. Met een breed scala aan uitingen wil OnderhoudNL het imago van de sector versterken richting nieuwe instromers, opdrachtgevers en andere stakeholders. Naast de overkoepelende uitingen, komen natuurlijk ook de sectoren aan bod in deze campagne. Hiermee speelt OnderhoudNL in op één van de grootste uitdagingen voor de sector: aantrekkelijk zijn voor nieuwe medewerkers en voldoende medewerkers binnenhalen. Geen contributieverhoging Besloten is eveneens om de OnderhoudNL-contributie voor 2023 niet te verhogen. Prijsstijgingen zijn immers al een grote uitdaging voor de bedrijven. Daarbovenop komt nog de verhoging van de lonen, zoals afgesproken in de cao. OnderhoudNL teert hierdoor in op het eigen vermogen, maar is een financieel gezonde vereniging met voldoende reserves. De jaarrekening over 2021 laat een positief resultaat zien. Zo kon er ruim een ton euro worden toegevoegd aan het eigen vermogen, dat daarmee is toegenomen tot 3,2 miljoen euro. Het is dus goed haalbaar om af te zien van prijsindexatie. Wel wordt komend jaar gekeken naar een meer progressief contributiestelsel. Steeds meer bedrijven groeien namelijk in omzet, maar de contributie stijgt in die groep bedrijven niet mee. Toezicht namens de leden Het reilen en zeilen van het bestuur van OnderhoudNL wordt namens de leden nauwlettend gevolgd door de Raad van Toezicht. Iman Koster gaf als voorzitter van de RvT een korte toelichting op de punten die het afgelopen jaar aan de orde kwamen, zoals het voor bereiden van de nieuwe cao, de gevolgen van de prijsstijgingen, het zij-instroomtraject en ledenwerving. De RvT houdt ook toezicht op de financiële gang van zaken. Koster is positief over de samenwerking met het bestuur: “er is een levendige en open uitwisseling van informatie en argumenten.” Wat krijgt u voor uw bijdrage? De Stichting Bedrijfstakheffing (BTH) is een initiatief van OnderhoudNL. Het doel van de Stichting is activiteiten in het belang van de bedrijfsvoering van leden financieel te ondersteunen en projectmatig uit te laten voeren. Bedrijfstakheffing omlaag Een ander toezichtsorgaan binnen OnderhoudNL is de stichting Bedrijfstakheffing. Het bestuur van deze stichting bewaakt namens de leden de uitgaven voor projecten op het gebied van opleiding en training, arbeidsomstandigheden en milieu en marktversterking. ONDERHOUDNL 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication