15

04 20 aRBeIDsveRHOUDINgeN De Sociaal-Economische Raad (SER) is een Nederlands adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen. De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaaleconomisch beleid. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Voorbeelden zijn het Energieakkoord en diverse convenanten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast heeft de SER bijvoorbeeld de wettelijke taak om medezeggenschap te bevorderen. Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal-Economische Raad: ‘Ons werk gaat altijd over mensen in bedrijven’ DEN HAAG - Sinds 1 april dit jaar is OnderhoudNL-voorzitter Henk den Boer plaats vervangend lid van de SER, afgevaardigd door MKB Nederland. U vraagt zich misschien af wat het nut is van de aanwezigheid van onze sector daar. De voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer, legt dat uit in haar kennismakingsgesprek met Henk den Boer. Henk: “Als plaatsvervangend lid praat ik binnen de SER mee over het belang van een gezonde economie en ondernemings - belangen. Waarom is praten zo belangrijk?” Mariëtte: “Praten is noodzakelijk om gezamenlijk zaken voor elkaar te krijgen. Niet alleen voor adviezen aan het kabinet en het bevorderen van medezeggenschap, maar meer en juist om de verschillen te overbruggen tussen overheid, werkgevers, werknemers en maatschappelijke organisaties. Minstens zo belangrijk is écht blijven luisteren naar elkaar. Samen met de sociale partners ONDeRHOUDNL 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication