16

aRBeIDsveRHOUDINgeN 04 20 moeten we op zoek naar het antwoord op de vraag hoe perspectieven van bedrijven, werknemers, overheden en burgers nog effectiever meegenomen kunnen worden, zodat mensen zich werkelijk vertegenwoordigd voelen.” Henk: “Ik noem bewust onder nemingsbelangen omdat OnderhoudNL verandert van een ondernemers- naar een ondernemings organisatie. Een onderneming wordt gevormd door de ondernemer én de mensen die daar dagelijks werken. Ligt er niet een belangrijke taak bij het bedrijfsleven om te fungeren als specie tussen de stenen? Vooral ook omdat er in de kamer vertegenwoordiging bijna geen ondernemers of ex-ondernemers meer zitten?” Mariëtte: “De SER brengt vanuit het gesprek tussen vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en kroonleden gedeelde adviezen aan het kabinet. Op deze manier worden heel zuiver de belangen van ondernemingen ingebracht. Dat hoeft dus niet door ondernemers in de kamer zelf. Zij hebben daarmee wel een cruciale rol in de SER. Niet alleen als vertegenwoordiger van hun onderneming, maar ook als gesprekspartner voor een bredere vertegenwoordiging, zoals jij als voorzitter van OnderhoudNL. Zonder jullie werkgevers, geen Sociaal-Economische Raad.” Henk: “OnderhoudNL is ervan overtuigd dat de toekomst er volstrekt anders uit gaat zien op het vlak van arbeidsverhoudingen. Welke ontwikkeling ziet de SER daarin?” Mariëtte: “Medezeggenschap levert een belangrijke bijdrage aan de continuïteit en het succes van de organisatie. Zeker nu ondernemingen moeten inspelen op flexibilisering, globalisering en diverse technologische ontwikkelingen, ligt er voor de bestuurders én ondernemingsraden een uitdagende taak. De SER publiceert regelmatig handreikingen op arbeidsgebied, die zowel voor de bestuurder als voor de ondernemingsraad (en raden van toezicht/ raden van commissarissen) nuttig zijn. Zoals bijvoorbeeld handreiking Covid19, taal- en veiligheidsrisico’s en arbomaatregelen.” Henk: “Een ander belangrijk thema van de SER is energie en duurzaamheid. Het door de SER gefaciliteerde Voortgangsoverleg Klimaatplatform met Ed Nijpels pleit voor een ‘Groen Herstel’. Hoe kunnen onze verduurzamingsbedrijven daaraan meewerken?” Mariëtte: “Bij Groen Herstel groeit de markt voor verduurzaming. Daar liggen dus kansen voor bedrijven die daar op inspelen. Voor leden van OnderhoudNL betekent dit dat ze moeten samenwerken met andere bedrijven, zodat je klanten van A tot Z kunt helpen met hun verduurzaming. Marriëtte Hamer: ‘Zonder jullie werkgevers, geen Sociaal-Economische Raad’ 16 ONDeRHOUDNL

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication