38

peNsIOeNDIaLOOg 04 20 Geert-Jan: “Wat voor soort organisatie is BPF Schilders en hoe zit deze in elkaar?” Dick: “BPF Schilders is een stichting. Het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van de werkgeversen werknemersorganisaties in de branche, aangevuld met een bestuurslid namens de zzp’ers en een bestuurslid namens de gepensioneerden. Daarnaast zijn er twee onafhankelijke bestuursleden. Zij zijn experts op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer. We kennen twee voorzitters. Ik ben voorzitter en voorgedragen namens de werkgevers (OnderhoudNL), Mieke van Veldhuizen is voorgedragen namens de werknemers (FNV). De bestuursleden zijn ook bij andere fondsen actief. Dat zorgt voor een brede blik, we hebben veel kennis aan boord. BPF Schilders heeft ook een Raad van Toezicht. Deze ziet erop toe dat we het beleid goed uitvoeren en let bijvoorbeeld op hoe wij omgaan met de risico’s op de langere termijn. Verder is er een Verantwoordingsorgaan, met vertegenwoordigers namens de vakbonden, de pensioengerechtigden, zzp’ers en de werkgevers. Dit orgaan brengt over diverse onderwerpen advies uit en beoordeelt of wij ons werk goed doen.” Geert-Jan: “Wat doen jullie precies?” Dick: “Onze hoofdtaak is pensioenen uitbetalen, het vermogen beleggen, de premies innen en hierover duidelijk communiceren. We stellen onder andere het pensioenreglement op, bepalen de beleggingsstrategie en houden toezicht op de organisatie (PGGM) die dit voor ons uitvoert. Samen met de andere voorzitter en de twee onafhankelijke bestuursleden vorm ik het dagelijks bestuur. Wij zijn aanspreekpunt voor de uitvoering van alle werkprocessen.” Geert-Jan: “Welke zaken spelen er momenteel?” Dick: “In de eerste plaats de lage rentestand, die 38 ONDeRHOUDNL invloed heeft op de dekkingsgraad en de premie. Ook het nieuwe pensioenakkoord is een belangrijk dossier. Wat zijn daarvan de gevolgen? Dat proberen we helder uit te leggen. Verder werken we aan beleggingsplannen voor de lange termijn. Actueel zijn de gevolgen van de coronacrisis op de pensioenen en de verwachtingen voor de toekomst als het gaat om de rendementen. Die ontwikkelingen volgen we op de voet, ze hebben gevolgen voor de pensioenpremies.” Geert-Jan: “Wat doet een klein pensioenfonds als BPF Schilders eigenlijk bij zo’n grote pensioenuitvoerder?” Dick: “PGGM behoort tot de drie grootste pensioenuitvoerders in Nederland. Ondanks dat PGGM zich concentreert op de sector zorg en welzijn, hebben zij ook klanten in andere sectoren, zoals wij. Met een belegd vermogen van circa € 8 miljard en meer dan 100.000 deelnemers en pensioengerechtigden tellen wij zeker mee.” Geert-Jan: “Heeft BPF Schilders invloed op de beleggingen die PGGM doet?” Geert-Jan Derks

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication